Kielenhuolto 5 op (OY) - ay694937P

Aika ja paikka

Luennot ja harjoitukset (aikataulu tarkentuu myöhemmin) maanantaisin ja torstaisin ajalla 13.1.-3.2.2022 klo 16.30-19.45

Etäopinnot

Kouluttaja

FT Liisa-Maria Lehto

Tavoitteet

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Kielenhuollon perusteet, Kielitoimiston ohjepankki ja sen käyttö

Suoritustapa

Luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), itsenäistä työskentelyä, tentti.

Harjoitustunneilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Kielen kehitys ja vaihtelu seka suosituksena: Suomen kielen rakenne, Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali

Verkkomateriaali,
Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas (sivut 9–96) ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru