Kielifilosofia 5 op (OY) - AY700632A

07.11.2022–28.08.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kielifilosofian luonteeseen ja keskeisiin ongelmiin.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 7.11.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 27.2.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 28.8.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

1) VALITSE YKSI SEURAAVISTA:
- Lycan, William G. 2018. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. London: Routledge.
TAI
- Morris, M. 2007. An Introduction to Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press
TAI
- Devitt, Michael and Sterelny, Kim. 1999. Language and Reality. Blackwell.

2) JA SEURAAVA KIRJA:
- Raatikainen, Panu (toim.) 1997. Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. Helsinki: Gaudeamus.