Kielifilosofia 5 op (OY) - ay700632A

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kielifilosofian luonteeseen ja keskeisiin ongelmiin.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 8.11.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 28.2.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 29.8.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

VALITSE YKSI SEURAAVISTA:
- Lycan, William G. 2018. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. London: Routledge.
TAI
- Morris, M. 2007. An Introduction to Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press
TAI
- Devitt, Michael and Sterelny, Kim. 1999. Language and Reality. Blackwell.

JA SEURAAVA KIRJA:
- Raatikainen, Panu (toim.) 1997. Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. Helsinki: Gaudeamus.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru