Kinestetiikan peruskurssi 2 op

08.10.2024–13.11.2024 Ylivieska

Opi voimavaralähtöinen toimintamalli, joka tukee ihmisen toimintakykyä ja osallisuutta huolimatta hänen sairaudestaan tai vammastaan. Toimintamalli vähentää avustajan työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta ja lisää työhyvinvointia.

Aika

8.–9.10.2024 ja 12.–13.11.2024 klo 9.00–16.00

Paikka

Ylivieska

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, omaishoitajat, henkilökohtaiset avustajat

Ilmoittautuminen

20.9. mennessä

Hinta

400 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Ti–ke 8.–9.10.2024 ja 12.–13.11.2024 klo 9.00–16.00 (28 t) Ylivieska, ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, omaishoitajat, henkilökohtaiset avustajat

Kouluttaja

Kinestetiikkakouluttaja, terveydenhoitaja, Ttm Virpi Jaatinen

Tavoitteet

 1. Opit oman kehosi hallintaa.
 2. Ymmärrät mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustus- ja hoitotilanteissa.
 3. Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumisensa toimintaan.
 4. Tunnet kinestetiikan käsitteet ja käytät niitä apuvälineinä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 5. Kehität liikkumistasi avustustilanteissa tavaksi mikä estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen.
 6. Saat tietoja ja taitoja, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi.

Sisältö

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka tarjoaa perustavanlaatuisen ymmärryksen ihmisen toiminnoista sekä liikkeen ja liikkumisen merkityksestä näiden toimintojen suorittamiselle, itsehallinnalle, oppimiselle ja terveydelle.
Kinestetiikan tavoitteena on tukea ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammastaan.
Kinestetiikan ymmärtäminen edistää terveydenhuollon eri ammattiryhmien, asiakkaiden ja omaishoitajien tietoja ja taitoja ihmisen luonnollisesta liikkumisesta ja sen merkityksestä olemassaololle.
Oman kehon ja ulkoisen ympäristön hahmottaminen on edellytys jokapäiväisissä askareissa toimimiselle.
Kinestetiikka on saanut laajan suosion hoito- ja avustustyössä erilaisissa yksiköissä: kehitysvamma ja vanhustyössä, pitkäaikaissairaiden hoitotyössä, sairaaloiden akuuttiosastoilla, kotihoidossa ja omaishoitajien kohdalla.
Se edistää omien voimavarojen ylläpitämistä, toimintakykyä ja kuntoutumista. Jäykkyys, kivut, levottomuus ja hoidon vastustaminen vähenevät kinestetiikan myötä.
Toimintamallia käyttämällä pystytään vähentämään avustajan työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta, joka edistää työhyvinvointia ja lisää työn mielekkyyttä.


Oppimismenetelmät

Tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta harjoittelemalla erilaisia avustustilanteita ryhmissä

 • lähtökohtana ovat käytännön avustustilanteet ja haasteet
 • ihmisen toimintojen tarkasteleminen liikkumisen näkökulmasta
 • kinestetiikan käsitteiden työstäminen oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta: terve sekä sairas / liikuntarajoitteinen henkilö
 • käytännön harjoitukset mahdollisesti asiakkaiden kanssa
 • kurssimateriaali oppimisen tueksi.

Kurssipäivien välissä olevan harjoittelujakson tarkoituksena on tukea opitun mahdollisimman hyvää siirtämistä käytäntöön. Kurssilaisilla on mahdollisuus kokeilla oppimaansa ja työstää kokemuksiaan seuraavilla kurssipäivillä. Harjoittelujaksolle annetaan tehtävä, joka helpottaa uuden kokeilemista.

Hinta

400 € sisältäen Suomen Kinestetiikka -yhdistys ry:n peruskurssin oppimateriaalin

Ilmoittaudu

20.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.