Kinestetiikan peruskurssi 2 op kevät 2024

18.01.2024–19.03.2024 Kuusamo

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka® on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

Aika ja paikka

Koulutus toteutuu ja ilmoittautua voi edelleen. Koulutuskutsu lähetetään sähköpostilla. Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Osa 1: to–pe 18.–19.1.2024, klo 8.30–15.00 päivittäin
Osa 2: ma–ti 18.-19.3.2024, klo 8.30–15.00 päivittäin

Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille sähköpostille lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, henkilökohtaisena avustajana toimivat ja muut asiasta kiinnostuneet

Kouluttaja

Kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja Virpi Hantikainen

Tavoitteet

 • Opit oman kehosi hallintaa
 • Ymmärrät mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustus- ja hoitotilanteissa
 • Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumisensa toimintaan
 • Tunnet kinestetiikan käsitteet ja käytät niitä apuvälineenä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa

 • Kehität liikkumistasi avustustilanteissa tavaksi mikä estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen
 • Saat tietoja ja taitoja, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi

Sisältö

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka tarjoaa perustavanlaatuisen ymmärryksen ihmisen toiminnoista sekä liikkeen ja liikkumisen merkityksestä näiden toimintojen suorittamiselle, itsehallinnalle, oppimiselle ja terveydelle. Kurssilla työstetään kinestetiikan kuusi käsitettä ja niiden merkitystä konkreettisiin käytännön tilanteisiin.
 • Vuorovaikutus :                              
  • aistien (erityisesti liikeaistin) merkitys informaation vastaanottamiselle ja ymmärtämiselle, liikkeen elementit, vuorovaikutusmallit
 • Toiminnallinen anatomia:
  • ihmiskehon rakenne ja ominaisuudet sekä niiden merkitys liikkumiselle
 • Ihmisen liikkuminen:
  • yhdensuuntainen ja spiraalinen liikkuminen
 • Voima:
  • vetäminen ja työntäminen
 • Ihmisen toiminnot:
  • perusasennot, siirtyminen aktiviteettina, paikalla suoritettavat toiminnot
 • Ympäristön merkitys liikkumiselle:
  • liikkumista ja havainnointia tukeva/rajoittava ympäristö
Kurssipäivien välillä on harjoittelujakso, jonka tarkoituksena on tukea opitun mahdollisimman hyvää siirtämistä käytäntöön. Kurssilaisilla on mahdollisuus kokeilla oppimaansa ja työstää kokemuksiaan seuraavilla kurssipäivillä. Harjoittelujaksolle annetaan selkeä tehtävä joka helpottaa uuden kokeilemista.
 
Lisätietoa: Koulutussuunnittelija, Johanna Riekki p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

400 € sisältäen koulutuksen, aloitus- ja päätöskahvin sekä Suomen Kinestetiikka -yhdistys ry:n peruskurssin oppimateriaalin sekä todistuksen suoritetusta koulutuksesta

Kauempaa tulevat voivat tiedustella edullista majoitusmahdollisuutta lähijaksolle Kuusamo-opistolta

Ilmoittaudu

2.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.