Kinestetiikan syventävä kurssi syksy 2021 (lähikoulutus)

Aika ja paikka

Ke–pe 13.–15.10.2021 klo 8.30–15.30
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, henkilökohtaisena avustajana toimivat ja muut asiasta kiinnostuneet

Kouluttaja

Kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja Virpi Hantikainen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien tietoja ja taitoja kinestetiikan käsitteistä sekä teoreettisesti että käytännössä. Osallistujat kykenevät arvioimaan systemaattisesti avustettavan voimavaroja ja tuen tarvetta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan avustusmenetelmiä kinestetiikan käsitteiden perusteella.

Sisältö

Kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikan kuudesta käsitteestä ja niiden merkityksestä konkreettisiin käytännön tilanteisiin.

Vuorovaikutus:

 • aistien (erityisesti liikeaistin) merkitys informaation vastaanottamiselle ja ymmärtämiselle, liikkeen elementit, vuorovaikutusmallit

Toiminnallinen anatomia:

 • ihmiskehon rakenne ja ominaisuudet sekä niiden merkitys liikkumiselle

Ihmisen liikkuminen:

 • yhdensuuntainen ja spiraalinen liikkuminen

Voima:

 • vetäminen ja työntäminen

Ihmisen toiminnot:

 • perusasennot, siirtyminen aktiviteettina, paikalla suoritettavat toiminnot

Ympäristön merkitys liikkumiselle:

 • liikkumista ja havainnointia tukeva / rajoittava ympäristö

Oppimismenetelmät

Syventävällä kurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta

 • Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen.
 • Kinestetiikan käsitteet ja niiden käyttäminen avustustilanteissa.
 • Potilaan / asiakkaan liikkumisanalyysin ja avustussuunnitelman tekeminen.
 • Käytännön harjoitukset potilaiden /  asiakkaiden kanssa.
 • Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä.
 • Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.

Ota kurssille mukaan peruskurssilla saamasi työkirja!

Huomioitavaa

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

450 € sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin

Kauempaa tulevat voivat tiedustella edullista majoitusmahdollisuutta lähijaksolle Kuusamo-opistolta

Ilmoittautuminen

27.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru