Kinestetiikan syventävä kurssi

Aika ja paikka

Ti-to 10.-12.11.2020 klo 8.30–15.30
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Tiedote 9.10.
Kurssi on tällä hetkellä täynnä. Voit tiedustella vapautuvista paikoista sekä ilmoittautua varasijalle:
 kesayo@kuusamo.fi

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, henkilökohtaisena avustajana toimivat ja muut asiasta kiinnostuneet

Kouluttaja

Kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja Virpi Hantikainen

Tavoitteet

Syventää osallistujien tietoja ja taitoja kinestetiikan käsitteistä sekä teoreettisesti että käytännössä. Osallistujat kykenevät arvioimaan systemaattisesti avustettavan voimavaroja ja tuen tarvetta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan avustusmenetelmiä kinestetiikan käsitteiden perusteella.

Sisältö

Kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja kinestetiikan kuudesta käsitteestä ja niiden merkityksestä konkreettisiin käytännön tilanteisiin.
Vuorovaikutus:

 • aistien (erityisesti liikeaistin) merkitys informaation vastaanottamiselle ja ymmärtämiselle, liikkeen elementit, vuorovaikutusmallit

Toiminnallinen anatomia:

 • ihmiskehon rakenne ja ominaisuudet sekä niiden merkitys liikkumiselle

Ihmisen liikkuminen:

 • yhdensuuntainen ja spiraalinen liikkuminen

Voima:

 • vetäminen ja työntäminen

Ihmisen toiminnot:

 • perusasennot, siirtyminen aktiviteettina, paikalla suoritettavat toiminnot

Ympäristön merkitys liikkumiselle:

 • liikkumista ja havainnointia tukeva / rajoittava ympäristö

Oppimismenetelmät

Syventävällä kurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta

 • Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen.
 • Kinestetiikan käsitteet ja niiden käyttäminen avustustilanteissa.
 • Potilaan / asiakkaan liikkumisanalyysin ja avustussuunnitelman tekeminen.
 • Käytännön harjoitukset potilaiden /  asiakkaiden kanssa.
 • Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä.
 • Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.

Ota kurssille mukaan peruskurssilla saamasi työkirja!

Huomioitavaa

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

450 € sisältäen koulutuksen ja luentomateriaalin

Kauempaa tulevat voivat tiedustella edullista majoitusmahdollisuutta lähijaksolle Kuusamo-opistolta

Ilmoittautuminen

26.10. mennessä Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.