Kirjaaminen sosiaalialalla

Aika ja paikka

Ke 18.3.2020 klo 9.00–15.30

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kysy etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveydenalan palveluntuottajat, jotka haluavat tehdä työtään näkyväksi laadukkaan Kanta-palveluihin sopivan kirjaamisen avulla

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Sisältö

Sosiaalialalla tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi asiakkaan kanssa tehtävän työn. Kanta-palveluiden mukanaan tuomat muutokset ohjaavat palveluntuottajia laatimaan kirjaukset jatkossa määrämuotoisesti. Määrämuotoinen kirjaaminen muuttaa totuttuja kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi. Tietyn määrämuodon mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat myös oikeusturvan niin palveluntuottajalle kuin asiakkaalle.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:
•    Asiakastietojen käyttö, saanti ja luovuttaminen
•    Asiakastietojen käsittely
•    Kirjaamisen etiikka
•    Osallistava kirjaaminen
•    Kirjaaminen Kanta-palvelussa

Hinta

130 € Oulussa / 120 € Kuusamossa / 110 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

21.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Eija Karhu, puh. 044 021 0122, eija.karhu@raahe.fi