Kirjaaminen terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Ke 3.3.2021 klo 9.00–15.00 webinaari

Koulutukseen voi osallistua

  • etänä omalta laitteelta
  • etäryhmässä Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset terveysalan palveluntuottajat, jotka haluavat tehdä työtään näkyväksi laadukkaan Kanta-palveluihin sopivan kirjaamisen avulla

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Terveydenhuollossa tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi potilaan kanssa tehtävän työn. Kansalliset kirjaamiskäytännöt ja Kanta-palvelu ohjaavat terveydenhuollossa tapahtuvaa kirjaamista, kuten myös tietosuojaan liittyvät näkökulmat. Rakenteinen kirjaaminen on muuttanut kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi. Tietyn rakenteen mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat myös oikeusturvan niin palveluntuottajalle kuin asiakkaalle. Koulutuksessa keskitytään ennen kaikkea hyviin kirjaamiskäytäntöihin, eettiseen kirjaamiseen, tietosuojaan, salassapitoon ja yksityisyydensuojaan sekä kirjaamisen rakenteisiin.

Kyseessä on terveydenhuollon kirjaamisen peruskurssi, jossa keskitytään kansallisiin yhteisiin kirjaamiskäytäntöihin. Tähän sisältyvät lainsäädännön, yhteiskunnan ja viranomaisten määrittämät kirjaamisen näkökulmat ja tavoitteet. Tämän lisäksi käsittelemme koulutuksessa yleisiä hyviä kirjaamiskäytäntöjä, joita suositellaan huomioitaviksi kirjaamisen osalta. Näitä ovat esimerkiksi rajapinta kirjaaminen, työyhteisön yhteiset kirjaamiskäytännöt, osallisuus ja kirjaamisen tietosuojakysymykset.

Tammikuussa 2021 eduskunnan hyväksyttäväksi siirtyvä Asiakastietolaki-luonnos tuo muutoksia niin sosiaali - kuin terveydenhuollonkin kirjaamiskäytäntöihin. Koulutuksessa käydään läpi myös tätä ajankohtaista teemaa, joka omalta osaltaan tulee muokkaamaan totuttuja kirjaamiskäytäntöjä.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:
•    Potilastietojen käyttö, saanti ja luovuttaminen
•    Potilastietojen käsittely
•    Kirjaamisen etiikka
•    Osallistava kirjaaminen
•    Kirjaaminen Kanta-palvelussa
•    Rajapintakirjaaminen ja moniammatillinen yhteistyö
•    Kirjaaminen ja kirjaamisen haasteet poikkeustilanteissa

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

12.2.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi