Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1, 5 op (OY) - ay687101P

Aika ja paikka

Luennot: pe 27.5. klo 16.30-20.30, la 28.5. klo 10.00-14.00, pe 3.6. klo 16.30-20.30 ja pe 10.6.2022 klo 16.30-20.30
Harjoitukset verkossa ajalla 27.5.-13.6.2022

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Tutustuminen kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen kirjallisten tekstien analysoinnissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueita, teoriaa sekä metodeja. Hän osaa lisäksi käyttää ja soveltaa kirjallisuuden tulkintaan liittyvää terminologiaa myös käytännön tekstianalyysissä.

Sisältö

Teoreettiset, metodologiset ja terminologiset perusvalmiudet.

Toteutustapa

Luentosarja, harjoitustehtäviä sekä tentti. Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Tenttiajat

Ma 27.6., ti 16.8. tai ma 26.9.2022 klo 17.00-20.00

Oppimateriaali

Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Arviointiasteikko

0 - 5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru