Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1, 5 op (OY) - AY687101P

Verkossa

Aika ja paikka

Touko-kesäkuu 2023, tarkentuu myöhemmin

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Tutustuminen kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen kirjallisten tekstien analysoinnissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueita, teoriaa sekä metodeja. Hän osaa lisäksi käyttää ja soveltaa kirjallisuuden tulkintaan liittyvää terminologiaa myös käytännön tekstianalyysissä.

Sisältö

Teoreettiset, metodologiset ja terminologiset perusvalmiudet.

Toteutustapa

Luentosarja, harjoitustehtäviä sekä tentti. Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Tenttiajat

Tarkentuu myöhemmin

Oppimateriaali

Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Arviointiasteikko

0 - 5