Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1, 5 op (OY) - AY687101P

26.05.2023–15.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Pe 26.5. klo 16.30-19.45
La 27.5. klo 10.00-13.15
Pe 2.6. klo 16.30-19.45
Pe 9.6.2023 klo 16.30-19.45

Harjoitukset verkossa ajalla 26.5.-15.6.2023.

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Tutustuminen kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen kirjallisten tekstien analysoinnissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueita, teoriaa sekä metodeja. Hän osaa lisäksi käyttää ja soveltaa kirjallisuuden tulkintaan liittyvää terminologiaa myös käytännön tekstianalyysissä.

Sisältö

Teoreettiset, metodologiset ja terminologiset perusvalmiudet.

Toteutustapa

Luentosarja, harjoitustehtäviä sekä tentti. Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Tenttiajat

Ma 19.6., ma 31.7. tai ma 4.9.2023 klo 17.00-20.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Arviointiasteikko

0 - 5