Kirjallisuus, aineopinnot 35 op (OY)

Aika ja paikka

Lukukausi 2020-2021

Tavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian keskeiset suuntaukset. Lisäksi hän osaa kuvata syvemmin joitakin kirjallisuudentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen tai äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alueita, jonkin kirjallisuushistorian periodin tai lajin kehitystä sekä jonkin kielialueen kirjallisuutta.

Sisältö

Kirjallisuuden aineopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut kirjallisuudenteorian eri osa-alueisiin, syventynyt johonkin kirjallisuushistorian periodiin ja kielialueeseen sekä perehtynyt tarkemmin kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tai äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityiskysymyksiin.

Esitietovaatimukset

Kirjallisuuden perusopinnot 25 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 525 €; laskutetaan kolmessa erässä (kaksi syyslukukaudella ja yksi alkukeväästä 2021)
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

25.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204