Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 5 op (OY) - ay687154P

Aika ja paikka

Luennot: ma 17.5., ke 19.5., ma 24.5., ke 26.5., ma 31.5., ke 2.6. ja ma 7.6.2021 klo 16.30-18.30

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuushistorian periodisaation sekä kirjallisuudenlajien muotoutumista ja kehitystä antiikista valistukseen.

Sisältö

Kirjallisuudenhistorian keskeiset periodit ja kirjallisuudenlajien kehitys antiikista valistukseen.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla. Lista kirjatenttimateriaaleista on saatavissa oppiaineen verkkosivuilta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento ja kirjatentti

Tenttiajat

Ti 15.6., ti 3.8. tai ti 7.9.2021 klo 17.00-20.00

Arviointiasteikko

0 - 5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru