Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 5 op (OY) - ay687154P

16.05.2022–06.06.2022 Oulu

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 ajalla 16.5.-6.6.2022

Toteutetaan etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuushistorian periodisaation sekä kirjallisuudenlajien muotoutumista ja kehitystä antiikista valistukseen.

Sisältö

Kirjallisuudenhistorian keskeiset periodit ja kirjallisuudenlajien kehitys antiikista valistukseen.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla. Lista kirjatenttimateriaaleista on saatavissa oppiaineen verkkosivuilta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento ja kirjatentti

Tenttiajat

Ma 20.6., ti 2.8. tai ma 19.9.2022 klo 17.00-20.00

Arviointiasteikko

0 - 5