Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 5 op (OY) - AY687154P

22.05.2023–12.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 ajalla 22.5.-12.6.2023.

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuushistorian periodisaation sekä kirjallisuudenlajien muotoutumista ja kehitystä antiikista valistukseen.

Sisältö

Kirjallisuudenhistorian keskeiset periodit ja kirjallisuudenlajien kehitys antiikista valistukseen.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla. Lista kirjatenttimateriaaleista on saatavissa oppiaineen verkkosivuilta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento ja kirjatentti

Tenttiajat

Ke 28.6., ti 22.8. tai ma 25.9.2023 klo 17.00-20.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

0 - 5