Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op (OY) - ay687155P

01.08.2022–22.08.2022 Oulu

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 ajalla 1.-22.8.2022

Toteutetaan etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakso johdattaa opiskelijan kirjallisuushistorian perusteisiin romantiikasta nykypäivään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata eri kirjallisuudenlajien ja tyylisuuntien kehitystä romantiikasta nykypäivään.

Sisältö

Kirjallisuushistorian periodit ja keskeisten lajien kehitys romantiikasta nykypäivään.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja  kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento ja kirjatentti

Tenttiajat

Ma 5.9., ma 3.10. tai ma 31.10.2022 klo 17.00-20.00

Arviointiasteikko

0 - 5