Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op (OY) - AY687155P

07.08.2023–28.08.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 ajalla 7.-28.8.2023.

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakso johdattaa opiskelijan kirjallisuushistorian perusteisiin romantiikasta nykypäivään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata eri kirjallisuudenlajien ja tyylisuuntien kehitystä romantiikasta nykypäivään.

Sisältö

Kirjallisuushistorian periodit ja keskeisten lajien kehitys romantiikasta nykypäivään.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja  kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento ja kirjatentti

Tenttiajat

Ma 11.9., ma 9.10. tai ma 6.11.2023 klo 17.00-20.00

Arviointiasteikko

0 - 5