Kirjallisuushistoria 4: Suomi 5 op (OY) - ay687173A

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakso syventää Suomen kirjallisuushistorian tuntemusta. Sen suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita kotimaisen kirjallisuuden klassikoita paremmin niiden kirjallisessa ja historiallisessa kontekstissa.

Sisältö

Suomen kirjallisuushistorian kurssi.

Toteutustavat

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Esitietovaatimukset

Kirjallisuushistoria 1 ja 2 on suoritettu.

Yhteydet muihin opintoihin

Kirjallisuushistoria-kurssien joukossa tämä on erityisesti Suomen kirjallisuushistoriaan keskittyvä kurssi.

Oppimateriaali

Kirjallisuushistoriaa ja kaunokirjallisuutta. Teoslistat päivitetään vuosittain oppiaineen verkkosivulle.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Jakso suoritetaan luentokurssina, kirjatenttinä tai kotiesseenä.

Arviointiasteikko

0–5

Järjestämistapa

Kontaktiopetus tai itseopiskelu.