Kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op

Kirjallisuusterapian koulutuspolku, osa 3

Aika ja paikka

Kevät 2021 - syksy 2023 - huom. siirtynyt ajankohta
10 lähiopetusjaksoa (20 päivää), tarkentuu myöhemmin

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua hakemusten perusteella valittavat henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto (amk, yliopisto) ja jotka ovat suorittaneet koulutuspolun osat 1 ja 2 tai kirjallisuusterapiayhdistyksen hyväksymän muun vastaavan koulutuksen.

Osat 1, 2 ja 3 suoritettuaan henkilö voi halutessaan käyttää kirjallisuusterapeutti-nimikettä. Nimike ei ole Valviran laillistama ammattinimike.

Sisältö

I Kirjallisuusterapian teorioita ja lähestymistapoja (3 op)

II Kirjallisuusterapeuttiset prosessit (3 op)

III Terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen psykologia ja terapeuttiset valmiudet kirjallisuusterapiassa (3 op)  

IV Kirjallisuusterapeutin asiakkaat ja sovellusalueet (10 op)

V Kirjallisuusterapeuttiharjoittelu ja työnohjaus (8 op)

VI Kirjallisuusterapeutin työ (1 op)

VII Kirjalliset tehtävät (12 op)

VIII Oma terapia (80 t)

 

Ks. myös Kirjallisuusterapian koulutuspolku 90 op

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen kirjallisuusterapiyhdistys ry:n kanssa.

 

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Koulutukseen liittyvä oma terapia ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan, kun opintojen tiedot ovat tarkentuneet.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203