Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op

Johdatus kirjallisuusterapiaan

Aika ja paikka

22.2.-20.9.20
Oulu, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

Vastuukouluttajat:
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, FT, kirjailija Pirjo Suvilehto
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjoittajaohjaaja, tietokirjailija, FM Marja-Riitta Vainikkala

Vierailevat kouluttajat:
Musiikkiterapeutti Jukka Tervo
Psyko- ja draamaterapeutti Teija Jokipii

Tavoitteet

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapian menetelmiä hyödynnetään kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä.

Sisältö

Huom. muutokset sisällössä ja aikataulussa ovat mahdollisia.

I JOHDATUS KIRJALLISUUSTERAPIAAN (3 op)
22.–23.2.20, la–su klo 10.00–16.45
Pirjo Suvilehto ja Marja-Riitta Vainikkala
- Kirjallisuuterapian koulutuspolku, koulutuksen rakenne ja tavoitteet
- Kirjallisuusterapian historiaa ja nykysuuntauksia
- Vuorovaikutuksellinen kirjallisuusterapia ilmaisullisten ja luovien terapioiden kentällä: kirjoittaminen ja lukeminen terapeuttisena välineenä
- Kasvun projektin aloittaminen ja harjoitukset: välitehtävä

II KIRJALLISUUSTERAPIAN PROSESSIT (3 op)
28.–29.3.20, la–su klo 10.00–16.45
Pirjo Suvilehto ja Jukka Tervo
- Kehityksellinen kirjallisuusterapia: henkilökohtainen kehitys ja kasvu omassa ammatissa
- Luova prosessi
- Musiikkiterapia
- Harjoitukset ja välitehtävät

III KIRJALLISUUSTERAPEUTTISET MENETELMÄT (5 op)
9.–10.5.20, la–su klo 10.00–16.45
Marja-Riitta Vainikkala ja Teija Jokipii
- Kirjoittamismenetelmät
- Lukemismenetelmät
- Muut taideterapeuttiset menetelmät
- Draamaterapia
- Harjoitukset ja välitehtävät

IV SOVELLUSALUEET: Kokemuksellisuus ja persoonataidot (2 op)
22.–23.8.20, la–su klo 10.00–16.45
Pirjo Suvilehto ja Marja-Riitta Vainikkala
- Oma persoona ja reflektiivisyys käytännössä (Oman kasvun projekti: henkilökohtainen kasvu ja / tai kasvu omassa ammatissa)
- Harjoitukset ja välitehtävät

V LOPPUREFLEKTIO (2 op)
19.–20.9.20, la–su klo 10.00–16.45
Pirjo Suvilehto  ja Marja-Riitta Vainikkala
- Lopputyöt: oman kasvun projekti

Hinta

1500 €  sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Koulutus laskutetaan kolmessa 500 € suuruisessa erässä (29.2., 30.4., 31.7.).

Ilmoittautuminen

30.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan. Koulutukseen otetaan 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kirjallisuusterapian koulutuspolku

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on käynnistänyt yhteistyössä Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa Kirjallisuusterapian koulutuspolku (90 op) -kokonaisuuden, joka on kirjallisuusterapiayhdistyksen suunnittelema, noin 2,5 vuotta kestävä koulutuspaketti.

Kokonaisuus on jaettu kolmeen osaan:

1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op – Johdatus kirjallisuusterapiaan
- Oulussa 22.2.-20.9.20
- Koulutus on tarkoitettu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op
- Oulussa alk. syksyllä 2021
- Koulutukseen voivat osallistua hakemusten perusteella valittavat henkilöt, jotka ovat suorittaneet koulutuspolun 1-osan tai sitä vastaavan, kirjallisuusterapiayhdistyksen hyväksymän koulutuksen.
- Osat 1 ja 2 suoritettuaan henkilö voi halutessaan käyttää kirjallisuusterapiaohjaaja-nimikettä. Nimike ei ole Valviran laillistama ammattinimike.

3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op
- Oulussa alk. syksyllä 2020
- Koulutukseen voivat osallistua hakemusten perusteella valittavat henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto (amk, yliopisto) ja jotka ovat suorittaneet koulutuspolun osat 1 ja 2.
- Osat 1, 2 ja 3 suoritettuaan henkilö voi halutessaan käyttää kirjallisuusterapeutti-nimikettä. Nimike ei ole Valviran laillistama ammattinimike.

Koulutuspolku-kokonaisuuden osia 1–3 järjestetään eri oppilaitoksissa eri puolella Suomea. Koulutusten sisältö on yhtenäinen siten, että eri osiot voi suorittaa missä tahansa näistä oppilaitoksista. Lue lisää: https://kirjallisuusterapia.net/koulutus/