Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Kurssin opetus (luennot ja harjoitukset) järjestetään kokonaan etänä.

Luennot: tiistaisin ajalla 28.7.-1.9. klo 16.30-19.00, lisäksi torstaina 30.7. klo 16.30-19.00

Harjoitukset:

Ryhmä A: torstaisin ja lauantaisin ajalla 1.8.-3.9.2020, torstaisin klo 12.45-16.00 ja lauantaisin klo 10.15-13.30.

Ryhmä B: torstaisin ja lauantaisin ajalla 1.8.-3.9.2020, torstaisin klo 16.30-19.45 ja lauantaisin klo 14.00-17.15

Kummallakin ryhmällä on la 5.9. tentti:

tentti (etäkotitentti) la 5.9.2020 klo 12.00-17.00

Uusintatenttipäivät:
1. uusinta lauantai 17.10. klo 12-17 (etäkotitentti) ja
2. uusinta lauantai 28.11. klo 12-17 (etäkotitentti). Uusintatentteihin ilmoittautuminen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Kouluttaja

Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.

Sisältö

Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen.

Järjestämistapa

Verkko-opetus (Teams)

Toteutustapa

Luentoja 20 h ja harjoituksia 40h ja omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 73h.

Suoritustapa ja arviointi:  tentti

Oppimateriaali

Ihantola & Leppänen; Yrityksen kirjanpito - liiketapahtumista tilinpäätökseen (4. laitos, 2018)

Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali.

Tentti

Tentti  la 5.9.2020 klo 12.00-17.00

Uusintatenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 22.7.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Valitse ilmoittautuessasi harjoitusryhmä A tai B.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
puh. 0444652207
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi