Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Kurssin opetus (luennot ja harjoitukset) järjestetään kokonaan etänä.

Tentti Oulun yliopistolla (salitentti tai Exam-tentti, tenttitiedot tarkentuvat myöhemmin).

Luennot: tiistaisin ajalla 27.7.-31.8. klo 16.30-19.00, lisäksi torstaina 29.7. klo 16.30-19.00

Harjoitukset:
Ryhmä A: torstaisin ja lauantaisin ajalla 31.7.-2.9.2021, torstaisin klo 12.45-16.00 ja lauantaisin klo 10.15-13.30.
Ryhmä B: torstaisin ja lauantaisin ajalla 31.7.-2.9.2021, torstaisin klo 16.30-19.45 ja lauantaisin klo 14.00-17.15

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.

Sisältö

Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen.

Järjestämistapa

Verkko-opetus (Teams), Exam-tentti

Toteutustapa

Luentoja 20 h ja harjoituksia 40h ja omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 73h.

Suoritustapa ja arviointi:  tentti

Oppimateriaali

Ihantola & Leppänen; Yrityksen kirjanpito - liiketapahtumista tilinpäätökseen (4. laitos, 2018), saatavilla myös E-kirjana. (Huom! Uusi painos ilmestymässä 16.8.2021. Kurssi aloitetaan vuoden 2018 painoksella, muutokset uuden kirjan sisällössä huomioidaan kurssin edetessä)

Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali.

Tentti

Alustava suunnitelma: tentti la 4.9.2021 klo 14.00-18.00, tarkentuu myöhemmin.

Uusintatenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 21.6.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Kurssi toteutuu, ilmoittautumisia otetaan vastaan 25.7. saakka

Valitse ilmoittautuessasi harjoitusryhmä A tai B.

Huom!  Jos aiot suorittaa kurssin osana kauppatieteen väyläopintoja: väyläopintojen ilmoittautuminen on avattu. Väylään voi ilmoittautua 25.7.2021 saakka.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
puh. 0444652207
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru