Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - AY724104P

26.07.2022-01.09.2022 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Luennot: tiistaisin ajalla 26.7.-30.8. klo 16.30-19.00, lisäksi torstaina 28.7. klo 16.30-19.00

Harjoitukset:
Ryhmä A: torstaisin ja lauantaisin ajalla 30.7.-1.9.2022, torstaisin klo 12.45-16.00 ja lauantaisin klo 10.15-13.30.
Ryhmä B: torstaisin ja lauantaisin ajalla 30.7.-1.9.2022, torstaisin klo 16.30-19.45 ja lauantaisin klo 14.00-17.15

Luennot ja harjoitukset etänä, tentti yliopiston Examissa.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.

Sisältö

Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, verotusperusteiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen.

Järjestämistapa

Verkko-opetus (Teams), Exam-tentti

Toteutustapa

Luentoja 20 h ja harjoituksia 40h ja omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 70 h, loppukoe 3 h

Suoritustapa ja arviointi:  tentti

Oppimateriaali

Ihantola & Leppänen: Yrityksen kirjanpito – Liiketapahtumista tilinpäätökseen (uusin painos, latest edition)

Tentti

Exam-tentti

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

(13.6.2022 mennessä.)

Ilmoittautumisaikaa jatkettu, ilmoittautuminen 21.7.2022 mennessä.

Ilmoittatuminen on päättynyt.

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä, kumpaan harjoitusryhmään (A vai B) ilmoittaudut.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
puh. 0444652207
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi