Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - AY724104P

25.07.2023–31.08.2023 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
- Kauppatiede, avoimen väylä
- Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika

25.7.-31.8.2023

Paikka

Verkko-opetus (Teams), Exam-tentti

Kenelle

Kaikki aiheesta kiinnostuneet. Opintojakso on osa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun avoimen väylää.

Ilmoittautuminen

14.6.2023 mennessä

Hinta

98 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Luennot: tiistaisin ajalla 25.7.-29.8. klo 16.30-19.00, lisäksi torstaina 27.7. klo 16.30-19.00

Harjoitukset:
Ryhmä A: torstaisin ja lauantaisin ajalla 29.7.-31.8.2023, torstaisin klo 12.45-16.00 ja lauantaisin klo 10.15-13.30.
Ryhmä B: torstaisin ja lauantaisin ajalla 29.7.-31.8.2023, torstaisin klo 16.30-19.45 ja lauantaisin klo 14.00-17.15

Luennot ja harjoitukset etänä verkko-opetuksena, tentti yliopiston Examissa.

Opetusta ei tallenneta.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat, kaikki aiheesta kiinnostuneet

Kurssi on osa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun avoimen väylää.

Kouluttaja

Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet.

Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.

 

Sisältö

Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, verotusperusteiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen.

Järjestämistapa

Verkko-opetus (Teams), Exam-tentti

Toteutustavat

Luentoja 20 t, harjoituksia 40 t, omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 70 t, loppukoe 3 t.

Oppimateriaali

Ihantola & Leppänen: Yrityksen kirjanpito – Liiketapahtumista tilinpäätökseen (uusin painos) sekä muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Tentti

Exam-tentti. Opintojaksoon kuuluu kolme tenttimahdollisuutta, tenttien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

14.6.2023 mennessä.

Kurssi totetuu, voit yhä ilmoittautua mukaan 23.7. saakka.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

(Jos olet ilmoittaunut väyläopintokokonaisuuteen, tälle kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.)

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä, kumpaan harjoitusryhmään (A vai B) ilmoittaudut.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.