Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op (OY) - ay700620P

Aika ja paikka

Ti 7.1.20 klo 17.00-18.30: aloitusistunto
Ti 4.2.20 klo 17.00-18.30: tutkimussuunnitelman esittely
Ti 7.4.20 klo 17.00-20.00: klassikkotulkintojen käsittely - webinaari
14.4.20 lähiopetus peruttu.
Opetuspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin