Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op (OY) - AY700638P

Aika ja paikka

Opinnoissa järjestetään yhteiset seminaari-istunnot Zoomissa, jos opiskelijoita on riittävästi. Muussa tapauksessa opiskelijat tekevät itsenäisen tehtävän opettajan opastuksella.

Seminaarin aikataulu:
Ti 10.1.23 klo 17.00-18.30: aloitusistunto
Ti 7.2.23 klo 17.00-18.30: tutkimussuunnitelmien esittely
Ti 4.4. ja 11.4.23 klo 17.00-20.00: klassikkotulkintojen käsittely

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä.

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru