Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op (OY) - AY700638P

17.01.2023–02.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opinnoissa järjestetään yhteiset seminaari-istunnot Zoomissa.

Uusi aikataulu:

ti 17.1. klo 17.00-18.30
aloitusistunto

ti 14.2. klo 17.00-18.30
suunnitelmien esittäminen

ti 18.4.klo 17.00-20.00
töiden käsittely

ti 2.5. klo 17.00-19.00
töiden käsittely

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä.

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus