Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op (OY) - ay700638P

11.01.2022–12.04.2022 Oulu

Aika ja paikka

Muutos: Aiemmin ilmoitetusta poiketen jaksolla ei järjestetä seminaaria, vaan opiskelijat tekevät itsenäisen tehtävän opettajan opastuksella.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä.

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus