Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus 20 op – traumasensitiivinen lähestymistapa

02.12.2024–27.08.2025 Oulu, Verkossa

Uudistunut koulutusmuoto sisältää voimavarakeskeisen ja traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmiä. Vahvistat koulutuksessa omia kehollisia ja somaattisia taitojasi sekä hermoston-, stressin- ja vireystason säätelyäsi. Koulutuksen käytyäsi voit ohjata ryhmiä ja tehdä yksilöohjauksia yleisellä tasolla tai integroida osaamistasi terapeuttiseen työnkuvaan ja tukea asiakasta terapeuttisilla joogatunneilla tai integroida näitä menetelmiä asiakastapaamisiin.

Aika

2.12.24–27.8.25

Paikka

Oulu / verkossa

Hinta

1390 € / 1690 €

Ilmoittautuminen

18.11.24 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Etäosio 1 ma 2.12.24 klo 17.00–20.15
1. lähijakso la–su 7.–8.12.24 klo 10.00–17.00
Etäosio 2 ma 20.1.25 klo 17.00–20.15
2. lähijakso la–su 8.–9.2.25 klo 10.00–17.00
Etäosio 3 ma 3.3.25 klo 17.00–20.15
3. lähijakso la–su 15.–16.3.25 klo 10.00–17.00
Etäosio 4 ma 28.4.25 klo 17.00–20.15
4. lähijakso la–su 17.–18.5.25 klo 10.00–17.00
Etäosio 5 ma 2.6.25 klo 17.00–20.15
5. lähijakso la–su 14.–15.6.25 klo 10.00–17.00
Etäkoe aika tarkentuu myöhemmin


Lähiopetus järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen myös etänä.

Etäopetus toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat valmistua Kokonaisvaltaiseksi joogaohjaajaksi traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmillä ja ohjata yleisiä tai terapiakeskeisiä joogatunteja käyttäen voimavarakeskeistä, traumasensitiivistä ja stressinsäätelyn menetelmää joogan yksilö- tai ryhmänohjauksissa.

Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa terapiaosaamista tai terapiakoulutusta.

Koulutus sopii kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle nuorisotyössä, kouluissa, mielenterveysalalla, kuntoutuksessa, päihde- ja sosiaalityössä, psykososiaalisessa ihmissuhdetyössä sekä terapeuttisessa työssä (esim. psykoterapeutit, lyhytterapeutit, psykofyysiset sairaanhoitajat, traumaterapeutit ja kehoterapeutit).

Koulutus sopii myös joogaopettajille täydentävänä koulutuksena voimavarakeskeiseen ja traumasensitiiviseen työnotteen integroimiseen oman joogaohjauksen syventämiseksi ja kohderyhmien laajentamiseksi.

Henkilöt, joilla on terapeuttinen pätevyys (mm. psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit tai -sairaanhoitajat, kuntoutustyössä toimivat ammattihenkilöt tai traumaterapeutit) voivat käyttää koulutuksessa oppimaansa interventiona omaan työhönsä.

Koulutukseen osallistumisen pohjaksi suositellaan alustavaa joogan harjoittamista, mutta myös liikunnallisuutta ja kehonhallintaa edistävät lajit tukevat joogan sisäistämistä koulutuksessa.

Kouluttaja

SEP-traumaterapeutti (somaattinen traumaterapia; kansainvälinen sertifikaatti), lyhytterapeutti (kognitiivinen psykoterapia), joogaopettaja (BYV, RYT), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti Sonja Kemppainen

Muita Sonjan käymiä koulutuksia:
Joogaterapia
Traumasensitiivinen jooga
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)
HOT terapia
Ayurveda terapeutti
Pilatesohjaaja
Terveys- ja kuntoutusvalmentaja (Vital Coach).

Sonja on kehittänyt Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen, Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutuksen sekä Kokonaisvaltaisen lapsijoogaohjaajan koulutuksen ja kouluttanut tuhansia henkilöitä koulutuksissaan menestyksekkäästi viimeiset 14 vuotta yhteistyössä usean kesäyliopiston kanssa. Uudistuneissa koulutussisällöissä noudatetaan traumasensitiivisen lähestymistavan periaatteita, mikä tukee koulutuksen tarjoamien työkalujen laajempaa käyttöönottoa eri kohderyhmille sekä turvallista ohjausta kaikissa kohderyhmissä.

Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle monitahoinen ymmärrys ja -kokemus Kokonaisvaltaisen joogan vaikutuksista omaan kehoon, mieleen, hermostoon sekä psykologiseen kokonaisuuteen.

Tavoitteena on

 • sisäistää kehon anatomiaa, fysiologiaa, biokemiaa ja neurobiologiaa ja psykologiaa sekä hengityksen vuorovaikutusta ja toimintaa siten, että osallistuja osaa integroida teorian ja käytännön osaamisen joogan ohjauksissa oppilaan kehoa, rajoja ja tilaa kunnioittavasti.
 • ymmärtää miten hermoston-, stressin ja vireystilan säätelyä sekä resilienssi-ikkunan laajentamista, kehomieli-yhteyden luomista, stressistä ja uupumuksesta palautumista sekä tasapainoista luontaista hengitystä voidaan tukea Kokonaisvaltaisen joogan voimavarakeskeisen ja traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmän avulla.
 • integroida osa-alueet osallistujan omiin ohjaustaitoihin, omaan ymmärrykseen joogan kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ja traumasensitiivisestä lähestymistavasta sekä suvaitsevan vuorovaikutuksen tärkeydestä kaikissa ohjauksissa. Traumasenstiivisen lähestymistavan avulla voidaan tukea myös asiakkaita, joilla on haasteita turvallisen tilan kokemuksessa, stressin tai uupumuksen oireita, stressin tai piilevän trauman aiheuttamia vireystason säätelyn haasteita, somaattisia, kehollisia tai hermostollisia epätasapainoisuuksia.

Osaamistavoitteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

Teoriatason tieto ja ymmärrys integroituna käytännön tason ymmärrykseen

 • Ymmärrät kehon ja hengityksen anatomian, fysiologian, biomekaniikan, neurobiologian periaatteet sekä kehotietoisuuden, kehomieli yhteyden ja näiden vaikutuksen fyysisellä ja psykologisella tasolla ja osaat soveltaa niitä käytännönläheisesti ohjaustyössäsi.

 • Saat valmiudet sisäistää askel askeleelta teoriatason tietämyksesi käytännön kokemukseen ja muodostat syvemmän käsityksen siitä, miten etenet omissa ohjauksissasi.

 • Ymmärrät ja osaat ottaa käyttöön traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmiä omissa ohjauksissasi kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.

Liikeharjoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen

 • Opit ymmärtämään tuki- ja liikuntaelimistössä vaikuttavia, eri rakenteisiin kohdistuvia ulkoisia ja sisäisiä voimia ja osaat muunnella harjoitteita ohjattavan rajoja huomioiden

 • Osaat muunnella liike- ja asentoharjoittelua yksilöllisesti niin, että se on turvallista, ohjattavan tasoon soveltuvaa

 • Osaat analysoida ja ymmärtää eri liikeharjoitteiden ja asentojen soveltuvuuden ohjattaville, muunnella niitä tarvittaessa (modifikaatiot) ja ottaa traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmiä käyttöön asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 • Ymmärrät kuinka hengitys vaikuttaa keho- ja liikeharjoitteissa ja osaat ohjata asiakasta ”askel askeleelta” hänen taitotasoon soveltaen.

Hermostoa säätelevien ja palauttavien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen
ymmärtäminen

 • Ymmärrät teorian ja käytännön tasolla ja omakohtaisen harjoittelun kautta hermostoa palauttavien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen keho-mieleen, hermostoon, vireystasoon, säätelyn toimivuuteen

 • Ymmärrät hermostoa palauttavien harjoitteiden, hengitys- ja rentoutusharjoitteiden eri vaiheet, osaat soveltaa ne eri kohderyhmille sopiviksi ja kykenet tarvittaessa muuntelemaan niitä ohjattaville (yksilöt ja ryhmät) soveltuvaksi.

 • Ymmärrät teoriatasolla neurobiologian, hermoston vireystason ja -säätelyn sekä palauttavien harjoitteiden merkityksen ja osaat ottaa ne käyttöön kohderyhmälle soveltuvasti.

 • Osaat rentouttaa ja säädellä omaa hermostoasi ja kykenet integroimaan käytännön tasolla oppimaasi siten, että omalla esimerkilläsi tuet oppilaittesi hermoston palautumista, stressin hallintaa sekä vireystason säätelyä.

 • Ymmärrät suorituskeskeisyydestä luopumisen merkityksen, turvallisen tilan sekä positiivisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja osaat integroida ne asiakkaan ohjauksissa.

Ohjaustaidot

 • Ymmärrät käytännönläheisesti eri harjoitteiden (liikeharjoitteet, jooga asanat, kehon asennot, hengitysharjoitteet, rentoutusharjoitteet, hermostoa palauttavat harjoitteet sekä vireystasoa säätelevät harjoitteet) soveltuvuudesta eri kohderyhmille ja osaat soveltaa tarvittaessa näitä harjoitteita yksilön tarpeiden mukaisiksi yleisissä ryhmissä sekä traumasensitiivistä lähestymistapaa hyödyntäen.

 • Osaat ottaa käyttöön ja soveltaa tason mukaista ohjelmarunkoa kullekin kohderyhmälle sekä luoda kohderyhmän tarpeiden ja taitotason mukaisia, vastuullisia ohjelmia.

 • Osaat päätellä kohderyhmäsi taitotason, ymmärtää kohderyhmän tarpeet, ohjata oppilasta yksilökohtaisesti liike- ja kehonharjoitteissa ja antaa hänelle tarvittaessa vaihtoehtoja (modifikaatiot/ variaatiot) ja ohjata liike-, rentoutus- ja hengitysharjoitteet sekä hermostoa palauttavat harjoitteet askel askeleelta ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti niin, että kukin ohjattava löytää itselleen sopivan kokonaisuuden.

 • Hallitset ohjaustaitojen askeleet (ohjattavan havainnointi, ohjaajan salikäyttäytyminen, demonstrointi, ohjausdidaktiikka, korjaava didaktiikka sekä korjaavat ohjaustaidot, ohjauspedagogiikka ja positiivinen vuorovaikutus) ja osaat opettaa niitä ”askel askeleelta” oppilaillesi / asiakkaillesi.

 • Sisäistät ja osaat opettaa suorituskeskeisyydestä irrottautumisen, omien rajojen kunnioittamisen, oman kehon havainnoinnin, traumasensitiivisen lähestymistavan periaatteita kohderyhmälle / -henkilölle soveltuvasti

Sisältö

Koulutus keskittyy hathajoogan periaatteiden lisäksi anatomiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan sekä neurobiologian tietämykseen, hermoston tasapainottamisen, vireystasojen säätelyn oppimiseen sekä voimavarakeskeisen ja traumasensitiivisen lähestymistavan sisäistämiseen ja -opettamiseen joogaohjauksien yhteydessä.

Keskiössä ovat myös kehontietoisuus, kokonaisvaltaiset liikemuodot, somaattinen tuntemus sekä kehoterapiamenetelmien periaatteiden integrointi joogaan soveltaen. Nämä lisätekijät syventävät ja laajentavat joogan kokonaisvaltaista vaikutusta, tukevat kehomieli-yhteyttä sekä tukevat asiakkaan psykologisen toimivuuden tukemista.

Monimuotokoulutukseen sisältyy

 • 5 lähiopetusjaksoa ja viisi etäopetusjaksoa
 • itsenäistä työskentelyä (teoriaan perehtymistä) sekä omaharjoittelua (30 x 60 min.) ja harjoittelun raportointia
 • vertaisryhmätyöskentelyä
 • kotitehtäviä
 • harjoittelutuntien itsenäistä laatimista (30 x 60 min.), ohjaamista ryhmälle ja raportointia
 • koe (käytännön, teorian ja sanallisen kokeen osuudet)

Lähiopetus koostuu käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksista sekä näiden reflektoinnista. Voit osallistua lähiopetuksen myös etänä. Etäopetus koostuu pääasiassa teoriaopinnoista sekä muutamista käytännön harjoituskokonaisuuksista. Etäopetuskerrat tallennetaan ja ne ovat katsottavissa Moodle-verkkoympäristössä koulutuksen ajan. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan todistuksen.

Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy kirjallisen koulutusmateriaalin läpikäyminen ja sen sisäistäminen niin, että osallistuja kykenee ymmärtämään ja sisäistämään teoriatason tietämyksen käytännön tason tietämykseen siten, että ne integroituvat käytännönläheisiksi ohjaustaidoiksi. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu myös osallistujan oma käytännön harjoittelu, eli koulutuksessa läpikäytyjen harjoitteiden suorittaminen koulutuksen lähiopetusjaksojen välissä. Osallistuja saa koulutuksen lähiopetusjaksojen aikana ohjeet ja valmiit laaditut ohjelmat omaan harjoitteluun. Omaharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää osallistuja kokemukselliseen ymmärtämiseen eri harjoitteiden tasoista ja vaikutuksista omassa kehossa ja antaa hänelle käytännönläheistä ymmärrystä omiin ohjaustaitoihin. Omaharjoittelu (30 x 60 min.) kirjataan ylös ja raportti palautetaan koulutuksen viimeisessä lähiopetusjaksossa.

Koulutusjaksojen välissä vertaisryhmät tapaavat pienryhmissä etänä tai lähitapaamisena valintansa mukaan ja suorittavat heille annetut vertaisryhmätehtävät pienryhmissä. Näin osallistujille välittyy koulutuksen edetessä ymmärrys ja selkeä jatkumo harjoitteiden eri tasoista, niiden soveltuvuudesta eri kohderyhmille sekä harjoitteiden eri ohjausvaiheista. Vertaisryhmätapaamisia voidaan käyttää myös oppilaiden väliseen reflektointiin, koulutusmateriaalin opiskeluun sekä itsenäisen opiskelun edistämiseen. Vertaistapaamisten tehtävät raportoidaan kouluttajalle opetuskerroilla.

Hinta

 • 18.11.24 mennessä ilmoittautuville Early Bird -hinta 1390 €
 • 19.11.–5.12.24 ilmoittautuville 1690 €

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ennakkomaksuna 1. erä 280 €.

Koulutushintaan sisältyy etä- ja lähiopetusjaksot, koulutuksen lopussa pidettävä etäkoe sekä kattava materiaali sähköisessä muodossa. Koulutuksessa on käytössä Moodle-verkkoympäristö.

Kurssimaksu laskutetaan viidessä erässä:

1. erä 280 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä)
2. erä 280 €, eräpäivä 1.2.25
3. erä 280 €, eräpäivä 2.4.25
4. erä 280 €, eräpäivä 3.6.25
5. erä 270 €, eräpäivä 1.8.25

19.11.–5.12.24 ilmoittautuville erät ovat 280 €, 360 €, 350 €, 350 € ja 350 €.

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen. Laskutusasioissa sinua auttaa Sirpa Vesala, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2206.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy ensimmäinen erä olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittaudu

18.11.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen voi ilmoittautua myös 18.11. jälkeen, mikäli paikkoja on vapaana. Huomioithan edullisemman hinnan hyvissä ajoin ilmoittautuville.

Ilmoittautuminen on sitova.Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

Palautteita Sonjan joogaohjaajakoulutuksiin osallistuneilta

Kouluttajana olet hyvin taitava ja osaat opettaa vaikeitakin asioita siten, että ne on helppo ymmärtää. Palaan (vielä vuosienkin jälkeen) sinun opetusmateriaaliin, jos en ymmärrä jotakin asiayhteyttä; täällä se on niin hyvin selostettuna.
– Ulla; opettaja ja tutkija

Koulutuksen sisältö on hyvin laaja ja traumasensitiivisen lähestymistavan sisältö on sellainen, joka tukee työtä apua tarvitsevien nuorten kanssa.
– Virve

Olen saanut oleellista apua Kokonaisvaltaisesta joogaohjaajan koulutuksesta uupumuksen jälkeiseen tilaan itselleni; en olisi uskonut, että se käy näin nopeasti ja että tunnen itseni taas ”omaksi itsekseni”.
– Anna