Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus

Aika ja paikka

18.9.2020–9.5.2021 Oulu (aikataulu muuttunut)


Kuva: Yoga & Therapy, Sonja Kemppainen

Kohderyhmä

Miten hyödynnät koulutusta?
Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutuksella voit kehittää itseäsi ja täydentää ammatillista osaamistasi  

  • joogaryhmien ohjaajana
  • fysioterapeutin ja terapeutin työssä
  • ryhmänohjauksessa
  • pedagogin ja psykologin työssä
  • logo-, keho- ja toimintaterapeutin ammatissa
  • sosiaalialalla
  • liikunnan ohjauksessa (koulut, liikuntaryhmät)
  • opettajan ammatissa
  • omassa kehityksessä ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamisessa

Koulutus sopii
fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, kurssinohjaajille, keho-, logo- ja toimintaterapeuteille, opettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, psykologeille, muille ihmisten kanssa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat parempaa tasapainoa ja sisäistä kehitystä omaan elämäänsä.

Kouluttaja

Sonja Kemppainen

Lisää tietoa kouluttajasta löydät täältä.

Sisältö

Etsitkö mahdollisuutta kehittää itseäsi ja ammatillista osaamistasi?
Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus perustuu klassiseen Hatha-joogaan, jonka muodot ovat asanat eli kehon liikkeet, hengitysharjoitukset, rentoutus ja syvärentoutus, keskittyminen, kontemplaatio ja syventyminen, positiivinen ajattelu ja visualisointi. Hatha-joogaa täydennetään ja muokataan kehoterapiamenetelmien ja kokonaisvaltaisten liikemuotojen avulla niin, että joogan terapeuttinen vaikutus syvenee. Hengitykselle ja hengitystekniikoille annetaan koulutuksessa paljon arvoa, sillä oikeanlainen hengitys auttaa syventämään joogaliikkeiden vaikutuksia. Jännittynyt ja vääränlainen hengitys voi alentaa mielentilaa kun taas oikeanlainen hengitys parantaa sitä. Kehon tasolla oikeanlainen hengitys edistää kehon elintoimintoja kun taas vääränlainen hengitys tukkeuttaa niitä. Kehon liikkeissä keskitytään oikeanlaiseen suoritukseen fysiologisesti ja anatomisesti. Samalla huomioidaan yksilön tarpeet ja kunnioitetaan hänen rajojaan. Tarkoitus on löytää jokaiselle oma tapa harjoittaa joogaa. Näin joogan vaikutus voi olla hyvinkin syvää ja eheyttävää.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu
Todistuksen koulutuksen suorittamisesta saa, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti (viisi lähiopetusmoduulia yht. 120 t, koe jossa teoria- ja käytännön osuus, käytännön harjoittelu 40 t ja sen kirjallinen kuvaus). Pelkästään lähiopetukseen osallistuvat saavat osallistumistodistuksen.  

1. moduuli 18.–20.9.2020
2. moduuli 6.–8.11.2020
3. moduuli 19.–21.3.2021 (muuttunut ajankohta)
4. moduuli 16.–18.4.2021 (muuttunut ajankohta)
5. moduuli 7.–9.5.2021 (muuttunut ajankohta)

Pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–16.30

Koe (valinnainen) noin 3–5 kuukauden kuluttua viimeisestä lähijaksosta, ajankohta tarkentuu myöhemmin

Joogan kokonaisvaikutukset
Jooga on tuhansien vuosien takainen kokonaisvaltainen ja terapeuttinen liikuntamuoto. Sana jooga tarkoittaa yhteyttä, eheyttä tai harmoniaa. Joogan tarkoitus on tukea tämän syvän ja alkuperäisen yhteyden kokemista mielessä ja kehossa. Joogan myötä keho ja mieli muokkautuu vuorovaikutteisesti.

Kehonharjoitukset vaikuttavat mieleen selkeyttävästi, rauhoittavasti ja keskittävästi. Keskittynyt mieli tukee puolestaan tietoisuutta ja läsnäoloa kehonliikkeissä. Jooga on myös suurenmoinen tekniikka harjoittaa kehon joustavuutta, vahvistaa lihaksia, kasvattaa kehontunnetta ja elinvoimaa sekä kehittää tasapainoa ja keskittymiskykyä.

Somaattinen tuntemus edistää kehotietoisuutta ja yhdistää "sisäisen" ja "ulkoisen" minän luonnollisella tavalla tähän hetkeen. Se yhdistää tai lähentää myös syvällä sisällä oleviin tuntemuksiin, tukkeutumiin ja patoutumiin, jolloin niiden tiedostaminen mahdollistaa muutoksen parempaan. Näin somaattinen tuntemus vaikuttaa paitsi kehon tasolla myös tunnetasolla eheyttävästi.

Kokonaisvaltaiset liikemuodot vaikuttavat etenkin kehon tasolla tasapainottaen kehon eri tekijöitä ja tukien kehon fyysistä kehitystä. Siinä huomioidaan kehon tasapaino, oikeanlainen fyysinen liike, isojen ja syvien lihasten yhteys toisiinsa, kehon linja sekä kehon keskiosan treenaus ja hallinta. Samalla kun fyysinen keho löytää yhtenäisyyttä liikkeissä ja olemuksessa se puolestaan vaikuttaa mielen ja sielun yhtenäisyyteen. Koulutuksessa käytetään eri kehoterapiamenetelmiä tukemaan mielen yhteyttä niiltä osin, kuin se on eristynyt omasta sisäisestä tasapainosta.
Kehon liikkeiden sekä liikemuotojen kautta suuntaamme mieleen ja sitä kautta sen tasapainottamiseen ja yhteyden löytämiseen omaan itseen.
Kehoterapiamenetelmät tukevat joogan syvintä olemusta eli yhteyttä tai harmoniaa.

Kehontuntemus ja kehonhallinta edesauttavat kehon fyysistä ja psyykkistä kokemista. Jotta kehoa kyetään käyttämään oikealla tavalla, vaatii se kehon tiedostamista. Kehotietoisuuden myötä kehonhallinta kasvaa ja vaikuttaa koko kehoa vahvistavasti, sillä keho ikään kuin ymmärtää tai löytää ne asennot ja liikkeet, mitkä se optimaalisessa tapauksessa kykenee tekemään. Kehon tiedostaminen on siis kehon optimoimista kokonaisvaltaisella tavalla.

Lisätietoa:
Kouluttaja Sonja Kemppainen
yogaettherapy@gmail.com, www.yogaettherapy.com

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Asiakaspalvelu 044 465 2205, 044 465 2206, kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, minkä annetuista laskutusvaihtoehdoista (1, 3 vai 5 erää) valitset.

Hinta

Kurssimaksu 1690 €

Koe 160 € (sisältäen teoria- ja käytännön kokeen sekä harjoitteluraporttien läpikäymisen ja reflektoinnin)

Kurssimaksu laskutetaan valinnan mukaan yhdessä, kolmessa tai viidessä erässä. Osallistumisen edellytyksenä on, että jokainen osio on maksettuna viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Ilmoittautuminen

1.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru