Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus 15 op

01.04.2023–28.11.2023 Oulu, Verkossa

Lapsijooga on inspiroivaa! Se motivoi eläytymään, kokemaan omaa itseä liikkeessä, läsnäoloharjoitteissa, mieltä rauhoittavissa harjoitteissa sekä tunneilmaisussa. Kokonaisvaltainen lapsijooga on mukaansa tempaavia, helppoa ja turvallisia toteuttaa. Kokonaisvaltainen jooga tukee lapsen resilienssiä, itsesäätelyä sekä psykofyysistä hyvinvointia.

Aika

Perusjakso 4 op 1.–2.4.23
Täydentävä jakso 4 op 6.–7.5.23
Syventävä jakso 7 op 12.–13.8.23

Paikka

Oulu tai verkossa

Kenelle

Opettajat, varhaiskasvattajat, terapeutit, psykologit, mielenterveysalalla työskentelevät, sosiaalialan työntekijät, fysioterapeutit, kehoterapeutit, joogaopettajat ja -ohjaajat, ryhmänohjaajat, muut lasten kanssa työskentelevät

Hinta

Perusjakso 280 €, täydentävä jakso 280 €, syventävä jakso 420 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Perusjakso 4 op

 • Lähiopetus la–su 1.2.4.2023 klo 10.0016.00
 • Etäjakso ti 25.4.2023 klo 17.00–20.15

Täydentävä jakso 4 op

 • Lähiopetus la–su 6.–7.5.2023 klo 10.00–16.00
 • Etäjakso ke 24.5.2023 klo 17.00–20.15

Syventävä jakso 7 op

 • Lähiopetus la–su 12.–13.8.2023 klo 10.00–16.00
 • Etäjakso ti 22.8.2023 klo 17.00–20.15

Koepäivä 28.11.2023

Lähiopetus järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen myös etänä.

Etäopetus toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran. Kaikki etäopetuskerrat tallennetaan, voit katsoa tallenteet Moodle-verkkoympäristössä koulutuksen ajan.

Kohderyhmä

Opettajat, varhaiskasvattajat, terapeutit, psykologit, mielenterveysalalla työskentelevät, sosiaalialan työntekijät, fysioterapeutit, kehoterapeutit, joogaopettajat ja -ohjaajat, ryhmänohjaajat sekä kaikki lasten kanssa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet

Kouluttaja

Sonja Kemppainen

Sonja on joogaopettaja (BYV), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti, SE-traumaterapeutti (SEP), Ayurveda terapeutti, Pilatesohjaaja ja Vital Coach. Muita koulutuksia: Käyttäytymisterapian opinnot, NARM (The Neuro Affektiv Relationel Model I), Touch For Health I (Kinesiologia), jooga-, hengitys-, rentoutus-, midfulness- sekä kokonaisvaltaiset keho-mieli-menetelmät, tanssi- ja liiketerapia, tarinankerronta sekä tanssiteatteri lapsille.

Sonja on toiminut kouluttajan tehtävissä yli kymmenen vuotta eri kesäyliopistoissa (Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus, Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutus, Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus) ja kouluttanut tuhansia henkilöitä kokonaisvaltaisissa koulutuksissaan menestyksekkäästi.

Tavoitteet

Perusjakso:

 • Opit lapsijoogan perustan ja saat teoriatason sekä käytännön tason ymmärryksen siitä, kuinka käyttää kohdennettuja harjoitteita sekä valmiita ohjelmia kokonaisvaltaisen lapsijoogan ryhmänohjauksissa.
 • Ymmärrät tämän koulutusjakson hengitysharjoitteiden, rentoutusharjoitteiden, mieltä tasapainottavien harjoitteiden sekä lapsen hermoston säätelyä tukevien harjoitteiden merkityksen lapsijoogassa ja saat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, kuinka kohdistaa ne lapsen taitotasoon ja ikäluokkaan sopivaksi.
 • Sisäistät käytännön ja teorian tasolla perusjakson asanat, tarinalliset liikesarjat sekä liikeharjoitteet, joiden avulla voit tukea lapsen ikäkehityksen mukaista kehotietoisuutta, vahvuutta, tasapainoa ja liikkuvuutta.
 • Käsität rentoutusharjoitteiden, läsnäoloharjoitteiden sekä visualisointiharjoitteiden merkityksen lapsen keho-mieleen ja osaat ohjata ne lapsen taitotasoon ja ikäryhmälle sopivaksi.

Täydentävä jakso:

 • Ymmärrät tämän koulutusjakson täydentävien hengitysharjoitteiden, mieltä tasapainottavien harjoitteiden sekä lapsen hermoston säätelyä tukevien harjoitteiden merkityksen lapsijoogassa ja saat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, kuinka kohdistaa ne lapsen taitotasoon ja ikäluokkaan sopivaksi.
 • Käsität ja sisäistät lapsijoogan täydentävät asanat sekä liikeharjoitteet, joiden avulla voit lisätä ja tukea lapsen kehotietoisuutta, lapsen ikäkehityksen mukaista kehon tasapainoa ja liikkuvuutta tukevien harjoitteiden ohjausta sekä käsität rentoutusharjoitteiden, mieltä keskittävien harjoitteiden sekä visualisointiharjoitteiden merkityksen lapsen keho-mieleen ja osaat ohjata ne lapsen taitotasoon ja ikäryhmälle sopivaksi.
 • Osaat luoda lapsen ikään ja taitotasoon sopivia lapsijoogaohjelmia ryhmä- ja yksilöohjauksia varten sekä laatia ja ohjata kokonaisvaltaisia lapsijoogatunteja itsenäisesti.
 • Valmiit, tarinalliset ohjelmat 1.-4. sekä 2 tarinallista liikesarjaa, joita voit suoraan käyttää lapsijoogatunnin ohjauksissa.
  Runsaasti harjoitteita, jotka voit heti yhdistää lapsituntien ohjauksiin sekä integroida mm. pedagogiseen, terapeuttiseen tai ohjaukselliseen työnkuvaan sekä tunnekasvatuksessa.

Syventävä jakso:

 • Saat syventävää tietämystä ja teoriatason sekä käytännön tason ymmärryksen, kuinka kohdistaa tämän koulutusjakson ja koko koulutuksessa läpikäytyjä harjoitteita sekä valmiita ohjelmia lapsijoogan ryhmänohjauksissa.
 • Opit suunnittelemaan ja ohjaamaan koulutuksen eri harjoitteita ja valmiita ohjelmia eri kohderyhmille sekä ryhmille / kohdehenkilöille, joilla on erityistarpeita (kuten ylivilkkaat, ADHD).
 • Ymmärrät tämän koulutusjakson syventävät ja erityistarpeisiin kohdennettujen hengitysharjoitteiden, mieltä tasapainottavien ja keskittävien harjoitteiden sekä lapsen hermoston säätelyä ja resilienssiä kasvattavien harjoitteiden merkityksen lapsijoogassa ja osaat integroida niitä käytännössä taitotasoon ja ikäluokkaan sopivaksi.
 • Sisäistät ja osaat käyttää syventävän jakson harjoitteita ja terapiakeskeisiä harjoitteita tukemaan lapsen syvempää kehotietoisuutta ja ikäkehityksen mukaista kehon havainnointia, läsnäoloa, hermoston säätelyä ja resilienssin vahvistmista sekä kehon ja tunnetason ilmaisua.
 • Osaat luoda lapsen ikään ja taitotasoon sopivia lapsijoogaohjelmia ryhmä- ja yksilöohjauksia varten sekä ohjata kokonaisvaltaisia lapsijoogatunteja itsenäisesti.
 • Kykenet integroimaan teoria- ja käytännön tasolla koulutuksessa oppimaasi mm. kasvatus-, terapia- ja pedagogiseen työhön, mikäli sinulla on alan koulutus.

Sisältö

Kokonaisvaltainen jooga perehdyttää teorian ja käytännön tason ymmärrykseen ja taitoon tukea lapsen kehollista ja mielen hyvinvointia, hermoston tasapainottamista ja resilienssikyvyn vahvistamista sekä lapsen tunnetaitoja. Koulutus koostuu kolmesta koulutusjaksosta; perusjakso, täydentävä jakso sekä syventävä jakso. Koulutusjaksoihin voi ilmoittautua yhdessä tai haluttaessa erikseen.

Perusjakso 4 op

Teoria
Lapsijoogan perusta
Lapsen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja kohtaaminen; lapsen luontaiset ominaisuudet kokonaisvaltaisen lapsijoogan näkökulmasta.
Perusjakson liike-, tasapaino-, hengitys-, rentoutus-, läsnäolo ja visualisointiharjoitteet teoriassa.

Käytäntö
Perusjakson liikeharjoitteet ja asana harjoitteet
Hengitysharjoitteet sekä hermoston rauhoittumista tukevat harjoitteet
Rentoutus- ja visualisointiharjoitteet
Keskittymiskykyä ja mielen rauhoittamista vahvistavat harjoitteet
Runsaasti harjoitteita, jotka voit heti yhdistää lapsituntien ohjauksiin sekä integroida mm. pedagogiseen, terapeuttiseen tai ohjaukselliseen työnkuvaan.
Valmiit, tarinalliset ohjelmat 1-4 sekä 2 tarinallista liikesarjaa, joita voit suoraan käyttää lapsijoogatunnin ohjauksissa.
Täydentävä jakso 4 op

Teoria

Hermoston ja aivojen toiminta; perusta
Hengityksen fysiologia ja psykologia lapsijoogassa
Mindfulness lapsille
Visualisointi ja visualisointikyvyn vahvistaminen
Lapsijoogatunnin rakenne, liikkeiden korjaus, sisältö ja kriteerit
Pedagoginen lähestymistapa ja lapsen kohtaaminen lapsijoogassa
Täydentävän jakson harjoitteet, liikesarjat ja ohjelmat teoriassa

Käytäntö
Täydentävät liikeharjoitteet ja asana harjoitteet
Hengitysharjoitteita sekä hermostoa säätelevät harjoitteet
Mindfulness- ja mielen läsnäoloa tukevat harjoitteet sekä täydentävät rentoutus- ja visualisointiharjoitteet
Keskittymiskykyä ja mielen rauhoittamista vahvistavat harjoitteet
Runsaasti harjoitteita, jotka voit yhdistää lapsituntien ohjauksiin sekä integroida mm. pedagogiseen, terapeuttiseen ja tunnekasvatustyöhön.
Syventävä jakso

Teoria
Lapsijooga lapsille, joilla on erityistarpeita (mm. ylivilkkaat, ADHD)
Maadoitus, somaattisuus, kehotietoisuus ja itsesäätely sekä Brain Gym
Itseilmaisu ja tunnetaidot kokonaisvaltaisessa lapsijoogassa.
Syventävän jakson harjoitteet ja ohjelmat teoriassa.

Käytäntö
Syventävät asanaharjoitteet, luovuutta ja itseilmaisua tukevat lapsijoogaohjelmat ja liikeharjoitteet, liikeleikit sekä hiljaisuusleikit.
Terapiakeskeisiä keho-, rentoutus- ja aivojen toimintaa tasapainottavia harjoitteita tukemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kasvattamaan mielen resilienssiä.
Lapsen itsesäätelyä ja resilienssiä tukevat harjoitteet.
Hengitysharjoitteet ja hermostoa säätelevät harjoitteet.
Luovaa itseilmaisua sekä tunnetaitoja vahvistavat harjoitteet.
Rentoutusharjoitteet, visualisointiharjoitteet, läsnäoloa, keskittymiskykyä sekä mielen rauhoittamista vahvistavat harjoitteet.
Runsaasti harjoitteita, jotka voit yhdistää lapsituntien ohjauksiin sekä integroida mm. pedagogiseen, terapeuttiseen- ja tunnekasvatustyöhön sekä lapsen persoonallista kehitystä tukemaan.
Valmiit tarinallisuutta, luovuutta ja tunnetaitoja vahvistavat lapsijoogaohjelmat 1-4 sekä useita harjoitekokonaisuutta, joita voit käyttää lapsijoogan ryhmä- ja yksilöohjauksiin sekä yksittäisinä harjoitteina tukemaan itsesäätelyä, rauhoittumista ja tunnetaitoja.

 

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy teoriaopintoja, käytännön harjoitteita sekä ohjausharjoittelua. Tärkeänä osana koulutusta on myös oma oppiminen (koulutusmateriaaliin tutustuminen ja omaharjoittelu) sekä vertaisryhmätapaamiset. Saat opintoihin tarvittavan kirjallisen materiaalin kussakin koulutusjaksossa.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 3 lähiopetusjaksoa ja 3 etäopetusjaksoa sekä koe etäjaksona. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja omaharjoittelua, vertaisryhmätyöskentelyä koulutusjaksojen välissä sekä harjoittelutuntien suorittaminen (oppilastyö) ja sen raportointi kouluttajalle. Lopputodistuksena oppilaalle myönnetään kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan todistus, joka pätevöittää ohjaamaan kokonaisvaltaisia lapsijoogatunteja. Koulutuksen työkaluja ja menetelmiä voi erinomaisesti integroida omaan ammattiin (esim. fysioterapeutit, joogaopettajat, psykoterapeutit, mielenterveysalalla tai varhaiskasvatuksessa työskentelevät).

Lähiopetus koostuu pääosin käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksesta sekä näiden reflektoinnista. Etäopetus koostuu teoriaopinnoista. Koulutuksen yksi työmuoto on koulutusjaksojen väliset kotitehtävät. Näihin kuuluvat kokemuksellinen omaharjoittelu sekä vertaisryhmissä tehdyt ohjausharjoittelut.

Suoritettuasi koulutuksen kolme jaksoa, kokeen sekä oppilastyön, valmistut Kokonaisvaltaiseksi lapsijoogan ohjaajaksi. Voit halutessasi osallistua vain yksittäiseen osioon / osioihin, joista saat osallistumistodistuksen.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, jos haluat laskutuksen muutoin kuin jaksokohtaisesti.

Hinta

Perusjakso 4 op 280 €
Täydentävä jakso 4 op 280 €
Syventävä jakso 7 op 420 €

Kurssimaksu laskutetaan osioittain tai halutessasi yhdessä tai kahdessa erässä.

Hinnat sisältävät koulutuksen, sähköisen materiaalin ja Moodle-ympäristön käytön.

Ilmoittaudu

Koko koulutus: 20.3.23 mennessä tai osioittain: Perusjakso 20.3. mennessä, Täydentävä jakso 17.4. mennessä ja Syventävä jakso 31.7. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Vielä ehdit mukaan, koulutus toteutuu!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lapsijoogan kokonaisvaikutukset

Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa, palautumis- ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga myös auttoi koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (A. Michalsen, W. Belschner, M. Stueck)

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu / Somatics, SE-traumaterapia vie välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Se rauhoittaa hengitystä ja tukee keskittymistä sekä rauhoittaa ja vahvistaa hermostoa. Harjoittelu tukee trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.