Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus

Luo voimavaroja omaan henkilökohtaiseen elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa!

Aika ja paikka

26.11.2021–21.5.2022 (60 t) Oulu


Kuva: Yoga & Therapy, Sonja Kemppainen

Kohderyhmä

Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta voit hyödyntää  

 • Ryhmä- ja yksilöohjauksessa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Mind-ohjauksissa
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Pedagogisissa sekä sosiaali- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Omien resurssien kasvattamiseen ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Koulutus sopii fysioterapeuteille ·joogaohjaajille ja –opettajille · ryhmänohjaajille · nuorisotyöntekijöille · kriisityöntekijöille · psykoterapeuteille · keho- ja toimintaterapeuteille · logopedeille · kouluttajille ja valmentajille · sosiaali- ja terveysalalla toimiville · kaikille oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä sekä mielenrauhan ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamisesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Sonja Kemppainen

Lisää tietoa kouluttajasta löydät täältä.

Tavoitteet

Tässä ainutlaatuisessa koulutuksessa perehdymme mielen ja kehon rentoutumiseen, itsetuntemukseen sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen hyvin yksinkertaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa, ja siten ihmisen läsnäolo tässä hetkessä.

Terveys ja sen säilyttäminen on suoranaisessa yhteydessä mielen, kehon ja tunnetason tasapainoon yksilössä sekä siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa oman olotilansa ja pystyy reagoimaan siihen tarvittaessa. Oman olotilan tiedostaminen ja kyky löytää tasapaino omassa elämässä on tärkeä tekijä stressin ennaltaehkäisyyn.

Kun ihminen on luonnollisessa, harmonisessa mielen ja kehon olotilassa, on hän elinvoimainen ja hänellä on hyvä vuorovaikutus aktiviteetin ja rauhoittumisen välillä. Mielen ja kehon eristäytyneisyys on olotila, jossa ihminen menettää luonnollisen ja terveen tasapainon. Sen jatkuessa ihminen voi joutua stressiin, ylirasittuneisuuteen, krooniseen väsymykseen tai sairastua lopulta uupumukseen (burn-out).

Sisältö

 • Rentoutuksen perusta
 • Rentoutusharjoituksia mielen ja kehon irtipäästämiselle
 • Alottelevan tason rentoutus sekä edistyneemmän tason rentoutusharjoitteet ja palauttavat harjoitteet
 • Mielen rauhottamien; hermosto ja sen rauhottaminen
 • Stressi ja sen oireet 1: stressiä ja uupumusta aiheuttavat tekijät
 • Stressi ja sen oireet 2: stressin vaikutus aivojen toimintaan
 • Stressi ja sen oireet 3: stressin ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 • Stressi ja sen oireet 4: resurssien löytäminen ja integrointi
 • Stressin ja uupumuksen aiheuttamat oireet ja niiden neutralisoiminen
 • Uupumus ja sen ennaltaehkäisy
 • Hermosto 1: hermosto ja aivot
 • Hermosto 2: stressivastine HPA-Akseli
 • Hermosto 3: stressin vaikutus hermoston ja aivojen toimintaan
 • Hermosto 4: limbinen systeemi, otsalohkot
 • Hermosto 5: aivot ja tunnesäätely
 • Hengitys 1: luontainen hengitys, syvennetty- ja kokonainen hengitys
 • Hengitys 2: hengityksen tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen; tasapainoinen hengitys hermostoa säätelevänä tekijänä
 • Lempeät kehon liikkeet 1-5: hengitys ja liike
 • Tietoinen läsnäolo
 • Läsnäoloharjoitukset ja hyvän olon harjoitukset
 • Kehon ja mielen eristäytyneisyys
 • Harjoituksia keho - mieli yhteydelle
 • Luontainen olotila ja sen vahvistaminen
 • Somaattisuus-, maadoitus- ja rajaharjoitteet
 • Visualisointi ja sen vaikutus; visualisointi harjoitteet tukemaan henkilökohtaisia voimavaroja
 • Tunnetilat ja niiden merkitys kokonaisvaltaisessa rentoutumisessa ja palautumisessa
 • Consious living - läsnäolo arkipäivässä
 • Tietoinen läsnäolo yksilö - ja ryhmänohjauksessa
 • Yksilö- ja ryhmän ohjaustunnin rakenne: aloitteleva ja edistyneempi taso
 • Ohjaustaitojen harjoittelu yksilö -ja ryhmän ohjauksessa
 • Kotiohjelmat 1-20

Koulutuksen rakenne
Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus sisältää viisi lähiopetusjaksoa ja jaksojen välisen etäopiskelun. Lähiopetusjaksojen välinen itsenäinen harjoittelu on pakollinen niille, jotka haluavat pätevöityä kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi. Pelkästään lähiopetukseen osallistuvat saavat osallistumistodistuksen.

Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen järjestetään vapaaehtoinen koe. Harjoittelutunnit 20 x 60 min suoritetaan myös lähiopetusjaksojen jälkeen. Harjoittelutunnit voivat olla yksilö- tai ryhmänohjausta.

Osallistuttuasi lähiopetusjaksoihin (1– 5), suoritettuasi hyväksytysti teoria- ja käytännön kokeen sekä harjoittelutunnit valmistut Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Jos olet aikaisemmin osallistunut rentoutusohjaajan koulutukseen (osiot 1, 2, 3 ja 4), voit tulla suoraan mukaan sinulta puuttuviin osioihin, suorittaa kokeen ja harjoittelutunnit ja pätevöityä Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Aikataulu
Osio 1     26.–27.11.2021
Osio 2     10.–11.12.2021
Osio 3     4.–5.2.2022
Osio 4     1.–2.4.2022
Osio 5     20.–21.5.2022

pe klo 17.00–20.30 ja la klo 10.00–18.00

Kokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, se pidetään noin 3–5 kuukauden kuluttua viimeisestä osiosta.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, mikäli osallistut vain yksittäiseen osioon / osioihin (mihin?) sekä monessako erässä haluat kurssimaksun laskutettavan.

Hinta

Koulutus (osiot 1–5): 1150 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksuna 1. erä 230 €

Koe: 160 € (sisältäen teoria- ja käytännön osuuden sekä harjoittelutuntien arvioinnin; kokeeseen voi ilmoittautua myöhemmin)

Mikäli täydennät aikaisempaa rentoutusohjaajan koulutustasi, on osiokohtainen hinta 230 €.

Koulutushintaan sisältyy lähiopetusjaksot, kattava materiaali sähköisessä muodossa sekä kahvi- ja teetarjoilu.

Koulutuksen voi maksaa 1–5 erässä. Osallistumisen edellytyksenä on, että jokainen osio on maksettuna viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy ensimmäinen erä olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

8.11.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru