Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus (lähikoulutus)

Luo voimavaroja omaan henkilökohtaiseen elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa!

Aika ja paikka

25.9.2021-30.1.2022 (60t) Ylivieska. Tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta voi hyödyntää

 • Ryhmä- ja yksilöohjauksessa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Jooga-ohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Mind-ohjauksissa
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Psykologisissa ammatessa ja mielenterveysalalla
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Pedagogisissa ja sosiaali- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Omien resurssien kasvattamiseen ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Koulutus sopii fysioterapeuteille ·joogaohjaajille ja –opettajille · ryhmänohjaajille · nuorisotyöntekijöille · kriisityöntekijöille · psykoterapeuteille · keho- ja toimintaterapeuteille · logopedeille · kouluttajille ja valmentajille · sosiaali- ja terveysalalla toimiville · kaikille oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä sekä mielenrauhan ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamisesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Sonja Kemppainen

Lisätietoa kouluttajasta löydät osoitteesta https://www.yogatherapy.com/sonja

Tavoitteet

Tässä ainutlaatuisessa koulutukessa perehdymme mielen ja kehon rentoutumiseen, itsetuntemukseen sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen hyvin yksinkertaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa, ja siten ihmisen läsnäolo tässä hetkessä.

Terveys ja sen säilyttäminen on suoranaisessa mielen, kehon ja tunnetason tasapainoon yksilössä sekä siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa oman olotilansa ja pystyy reagoimaan siihen tarvittaessa. Oman olotilan tiedostaminen ja kyky löytää tasapaino omassa elämässä on tärkeä tekijä stressin ennaltaehkäisyyn.

Kun ihminen on luonnollisessa, harmonisessa mielen ja kehon olotilassa, on hän elinvoimainen ja hänellä on hyvä vuorovaikutus aktiviteetin ja rauhoittumisen välillä. Mielen ja kehon eristäytyneisyys on olotila, jossa ihminen menettää luonnollisen ja terveen tasapainon. Sen jatkuessa ihminen vooi joutua stressin, ylirasittuneisuuteen, krooniseen väsymykseen tai sairastua lopulta uupumukseen (burn-out).

Sisältö

 • Rentoutuksen perusta
 • Rentoutusharjoituksia mielen ja kehon irtipäästämiselle
 • Alottelevan tason rentoutus sekä edistyneemmän tason rentoutusharjoitteet ja palauttavat harjoitteet
 • Mielen rauhoittaminen; hermosto ja sen rauhoittaminen
 • Stressi ja sen oireet 1: stressiä ja uupumusta aiheuttavat tekijät
 • Stresi ja sen oireet 2: stressin vaikutus aivojen toimintaan
 • Stressi ja sen oireet 3: stressin ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 • Stressi ja sen oireet 4: resurssien löytäminen ja integrointi
 • Stressin ja uupumuksen aiheuttamat oireet ja niiden neutralisoiminen
 • Uupumus ja sen ennaltaehkäisy
 • Hermosto 1: hermosto ja aivot
 • Hermosto 2: stressivastine HPA-Akseli
 • Hermosto 3: stressin vaikutus hermostoon ja sen ennaltaehkäisy
 • Hermosto 4: limbinen  systeemi, otsalohkot
 • Hermosto 5: aivot ja tunnesäätely
 • Hengitys 1: luontainen hengitys, syvennetty- ja kokonainen hengitys
 • Hengitys 2: hengityksen tasapainon saavuttaminen, ja ylläpitäminen; tasapainoinen hengitys hermostoa säätelevänä tekijänä
 • Lempeät kehon liikkeet 1-5: hengitys ja liike
 • Tietoinen läsnäolo
 • Läsnäoloharjoitukset ja hyvän olon harjoitukset
 • Kehon ja mieen eristäytyneisyys
 • Harjoituksia keho - mieli yhteydelle
 • Luontainen olotila ja sen vahvistaminen
 • Soomaattisuus-, maadoitus- ja rajaharjoitteet
 • Visualisointi ja sen vaikutus; visualisointi harjoitteet tukemaan henkilökohtaisia voimavaroja
 • Tunnetilat ja niiden merkitys kokonaisvaltaisessa rentoutumisessa ja palautumisessa
 • Conscious living - läsnäolo arkipäivässä
 • Yksilö- ja ryhmänohjaustunnin rakenne: aloitteleva ja edistyneempi taso
 • Ohjaustaitojen harjoittelu yksilö- ja ryhmänohjauksessa
 • Kotiohjelmat 1-20

Koulutuksen rakenne

Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus sisältää viisi lähiopetusjaksoa ja jaksojen välisen etäopiskelun. Lähiopetusjaksojen välinen itsenäinen harjoittelu on pakollinen niille, jotka haluavat pätevöityä kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi. Pelkästään lähiopetukseen osallistuvat saavat osallistumistodistuksen.

Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen järjestetään vapaa-ehtoinen koe. Harjoittelutunnit 20x 60 min. suoritetaan lähiopetusjaksojen jälkeen. Harjoittelutunnit voivat olla yksilö- tai ryhmänohjausta.

Osallistuttuasi lähiopetusjaksoihin (1-5), suoritettuasi hyväksytysti teoria- ja käytännönkokeen sekä harjoittelutunnit valmistut Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Aikataulu

Osio1: 25.-26.9.2021

Osio 2: 30.-31.10.2021

Osio 3: 20-.21.11.2021

Osio 4: 18.-19.12.2021

Osio 5: 29.-30.1.2022

la klo 10.00-17.00 ja su klo 10.00-14.30

Kokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, se pidetään noin 3-5 kuukauden kuluttua viimeisestä osiosta.

Hinta

Koulutus osiot (1-5): 1400 €

Koe 220 € (sisältäen teoria- ja käytännön koeosuuden)

Koulutushintaan sisältyy lähiopetusjaksot, kattava materiaali sähköisessä muodossa sekä kahvi- ja teetarjoilu.

Koulutuksen voi maksaa 1-5 erässä. Osallistumisen edellytyksenä on, että jokainen osio on maksettuna viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Ilmoittautuminen

3.9.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru