Korean kielen keskustelun jatkokurssi

Chattaa rohkeasti – opi enemmän!

Aika ja paikka

Tiistaisin 4.8.–6.10.2020 klo 18.00–19.30 (20 t) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Huom! Opetuskerrat 4.8. ja 11.8. pidetään etäopetuksena verkossa, muut kerrat ovat lähiopetusta. Tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat käyneet korean kielen peruskurssilla tai jotka haluavat laajentaa korean kielioppiaan ja sanastoaan (lähtötaso A2–B1).

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja syventää keskitason ja keskikorkean tason kieliopin oppimista ja sanastoa eri aiheissa

Sisältö

Kurssilla syvennetään korean kielen käyttöä erilaisten kielioppien ja sanojen kautta ja opitaan käyttämään niitä jokapäiväisissä tilanteissa.  Samalla harjoitellaan korean ääntämistä, puhumista ja kuuntelemista. Kurssin aikana myös keskustellaan erilaisista korean kulttuurin aiheista sekä nykytilanteesta.

 

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

12.6. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201