Korean kielen keskustelun jatkokurssi

Chattaa rohkeasti – opi enemmän!

Aika ja paikka

Tiistaisin 12.1.–23.3.2021 (ei 9.3.) klo 18.00–19.30 (20 t) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Huom! Opetus toteutetaan tarvittaessa etänä, mikäli koronavirustilanne estää lähiopetuksen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat käyneet korean kielen peruskurssilla ja jatkokurssilla tai jotka ovat muutoin hankkineet keskitason kielitaidon (lähtötaso A2–B1).

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja syventää keskitason ja keskikorkean tason kieliopin oppimista ja sanastoa eri aiheissa. Korean kielen keskustelun jatkokurssin suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään korean kieltä suullisesti ja kirjallisesti erilaisiin aihepiireihin liittyvissä asioissa.

Sisältö

Kurssilla syvennetään korean kielen käyttöä erilaisten kielioppien ja sanojen kautta ja opitaan käyttämään niitä jokapäiväisissä tilanteissa. Samalla harjoitellaan korean ääntämistä, puhumista, lukemista ja kuuntelemista. Kurssin aikana myös keskustellaan erilaisista korealaisen kulttuurin aiheista, historiasta sekä nykytilanteesta.

 

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

18.12. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201