Korean kielen keskustelun jatkokurssi kevät 2022

Opi puhumaan koreaa sujuvasti!

Aika ja paikka

Tiistaisin 18.1.–29.3.2022 (ei 8.3.) klo 18.30–20.00 (20 t) verkossa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja web-kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat käyneet korean kielen peruskurssilla ja jatkokurssilla tai jotka ovat muutoin hankkineet keskitason kielitaidon (lähtötaso B1).

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja syventää keskikorkean tason kieliopin oppimista ja sanastoa eri aiheissa. Korean kielen keskustelun jatkokurssin suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään korean kieltä suullisesti ja kirjallisesti erilaisiin aihepiireihin liittyvissä asioissa. Aktiivisen osallistumisen kautta syvennetään korean kielen ilmaisuja ja sanastoja eri aiheista sekä vahvistetaan sujuvaa puhumista ja ymmärtämistä.

Sisältö

Kurssilla syvennetään korean kielen käyttöä kieliopin ja sanojen kautta sekä opitaan käyttämään niitä jokapäiväisissä tilanteissa. Samalla harjoitellaan korean ääntämistä, puhumista, lukemista ja kuuntelemista. Kurssin aikana myös keskustellaan erilaisista korealaisen kulttuurin aiheista, historiasta sekä nykytilanteesta.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

21.12. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru