Korean kielen keskustelun jatkokurssi

Chattaa rohkeasti – opi enemmän!

Aika ja paikka

Tiistaisin 21.1.–31.3.2020 (ei 3.3.) klo 18.00–19.30 (20 t / 0,5 op) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Henkilöt joilla on korean kielen peruskielitaito (lähtötaso A2–B1) ja jotka haluavat harjoitella puhumista

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja harjaantuu puhumaan koreaa arkielämän eri tilanteissa ja matkustaessaan, oppii korealaisia perinteitä ja nykykulttuuria sekä elämäntapaa ja syventää oppimista käytännöllisen kielen kautta.

 

Sisältö

Harjoitellaan ääntämistä ja puhumista erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja matkakohteissa
Kirjoitetaan päiväkirjaa
Tutustutaan korealaisiin perinteisiin ja nykykulttuuriin sekä elämäntapaan
Kurssilla keskustellaan eri aiheista liittyen Koreaan, esimerkiksi miten nykyään k-pop ja k-beauty ovat kehittyneet maailmanlaajuisesti

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

7.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.