Korean kielen peruskurssi – Mennään kielimatkalle!

Aika ja paikka

Torstaisin 12.3.20 ja 27.8.–8.10.20 klo 18.00–20.00 (20 t / 0,5 op) Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Ajankohta on muuttunut alunperin ilmoitetusta.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään korean kieltä suullisesti ja kirjallisesti arkitilanteissa ja myös matkustaessa. Aiempaa korean kielen taitoa ei tarvita.

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja harjaantuu käyttämään korean kieltä arkipäivän eri tilanteissa ja matkailussa. Kurssin aikana osallistuja saa perustietoa kieliopista ja korealaisesta kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan perussanastoa sekä peruskieliopin rakenteita. Aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, itsestä kertominen, hinnan kysyminen kaupassa, kiittäminen ja ruoan tilaaminen. Kurssilla käydään läpi korean kielen perusrakenteet, kuten subjektiivin ja objektiivin partikkelit, kysymysjärjestys, verbin predikaatit ja myös yksinkertainen kommunikointi. Samalla tutustutaan korealaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

24.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koronavirusepidemian vuoksi pääosa opetuksesta on siirretty syksyyn.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.