Korean kielen perusteet - Mennään kielimatkalle!

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 19.1.–30.3.2022 (ei 9.3.) klo 18.30–20.00 (20 t / 0,5 op) verkossa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja web-kameran, tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Korean kielen perustaidoista kiinnostuneet, aikaisempaa osaamista ei tarvita

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja harjaantuu käyttämään korean kieltä arkipäivän eri tilanteissa ja matkailussa. Kurssin aikana osallistuja saa perustietoa kieliopista ja korealaisesta kulttuurista.

Sisältö

Kurssi alkaa korean aakkosten (hangeul) opettelusta. Kurssilla opiskellaan perussanastoa sekä peruskieliopin rakenteita. Aihepiireinä ovat mm. tervehdykset, itsestä kertominen, hinnan kysyminen kaupassa, kiittäminen ja ruoan tilaaminen. Kurssilla käydään läpi korean kielen perusrakenteet, kuten subjektiivin ja objektiivin partikkelit, kysymysjärjestys, verbin predikaatit ja myös yksinkertainen kommunikointi. Samalla tutustutaan korealaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

21.12 (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru