Korean kielen perusteita – Mennään kielimatkalle!

Aika ja paikka

Torstaisin 14.1.–25.3.2021 (ei 11.3.) klo 18.00–19.30 (20 t / 0,5 op) Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Huom! Opetus toteutetaan tarvittaessa etänä, mikäli koronavirustilanne estää lähiopetuksen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat käyneet peruskurssilla tai joilla on korean kielen perusoaamista (lähtötaso A1.2)

Kouluttaja

Korealainen kielenopettaja, KM Eutheum Lee

Tavoitteet

Osallistuja harjaantuu käyttämään korean kieltä arkipäivän eri tilanteissa ja matkailussa. Kurssin aikana osallistuja saa perustietoa kieliopista ja korealaisesta kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan korean kieltä. Osallistuja syventää sanastoa sekä kieliopin rakenteita. Aihepiireinä ovat mm. matkustaminen, opiskelu ja työelämä, harrastukset ja vapaa-aika sekä perhe ja perhesuhteet. Kurssilla käydään läpi korean kielen perusrakenteet, kuten partikkelit, verbin ja adjektiivin konjugaatiot ja konjunktiot. Samalla tutustutaan korealaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

18.12. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.