Korjaavat uudet muistot ja terveet rajat – Miten vahvistaa terveitä rajoja? (lähikoulutus)

Psykomotorisesta Pesso Boyden -terapiasta tehokasta apua tunne-elämän ongelmiin ja kehityksellisiin traumoihin

Aika ja paikka

Pe 22.4.2022 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Voit tulla mukaan joko ammatillisesta kiinnostuksesta tai etsiessäsi lisätyökaluja omaan kasvuusi. Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia tarjoaa välineitä ihmissuhdealoilla toimiville, esim. psykoterapeuteille, psykofyysisille fysioterapeuteille, opettajille, työnohjaajille ja mielenterveyden parissa työskenteleville.

Terapeuteille ja ihmissuhdetöissä toimiville PBSP tarjoaa toimivia työnohjauksellisia välineitä oman työn ja kasvun tueksi. Se auttaa ehkäisemään myötätuntouupumista ja tukee jaksamista. Sitä on kutsuttu myös ”terapeuttien terapiaksi”.

Koulutus soveltuu myös aikaisemmin PBSP-terapian perusteisiin tutustuneille.

Kouluttaja

Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko

Saarikko on osallistunut PBSP-terapian kansainvälisiin koulutuksiin mm. Albert Pesson johdolla Bostonissa. Tällä hetkellä hän järjestää 3-vuotista PBSP-terapeuttikoulutusta Suomessa ja on viime vuosina ollut mukana järjestämässä ulkomaisten kouluttajien ohjaamia PBSP-seminaareja ja työpajoja Suomessa.

Sisältö

Lapsuuden kokemuksista juontuva omnipotenssi eli kaikkivoipaisuus voi aikuisuudessa näyttäytyä esimerkiksi vaikeutena vastaanottaa apua, tunnistaa omia rajoja ja taipumuksena suorittaa ja kantaa liiallista vastuuta.

Jo pieni vauva on kykenevä empatiaan. Heräävä empatia voi kuitenkin kääntyä liialliseksi vastuun ottamiseksi ja kannatteluksi, jos lapsi aistii ympäristössään hätää ja avuttomuutta. Aikuiset voivat olla kyvyttömiä tunnistamaan lapsen tarpeita tai lapsen tarpeisiin vastaamiseen ei ole riittäviä voimavaroja. He voivat myös tahtomattaan rikkoa lapsen rajoja. Avainroolit voivat kääntyä väärinpäin: jo hyvin pienestä lapsesta voi tulla aikuisen kannattelija ja tukija. Roolien kääntyminen synnyttää lapsen kehitykselle haitallista omnipotenssia. Se itsessään estää lapsen omien ja kehityksen kannalta tärkeiden tarpeiden täyttymistä.

Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia (PBSP) tarjoaa välineitä menneisyyden ihmissihdevaurioista toipumiseen korjaavien uusien ”muistojen” avulla. Koulutuspäivässä tutkitaan, minkälaisia ratkaisuja PBSP voi tarjota omnipotenssiin, miten omia terveitä rajoja voi oppia tunnistamaan ja pitämään niistä parempaa huolta.

Päivä sisältää keskeistä teoriaa ja kehollisia harjoituksia. Harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta niiden avulla työskentelystä saa havainnollisen käsityksen.

Hinta

170 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

4.4.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäylipistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mikä PBSP-terapia?

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson kehittämää Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -terapian avulla voidaan luoda uusia, korjaavia muistoja. Uudet muistot täyttävät symbolisesti kehityksellisiä tarpeita, jotka ovat lapsuudessamme ja nuoruudessamme jääneet tyydyttymättä. PBSP tukee tunne-elämältään eheän minuuden rakentumista, hellittämistä traumaattisista kokemuksista ja ylisukupolvisista taakkasiirtymistä.

PBSP-terapia sopii henkilöille, jotka kaipaavat tehokasta ja täsmällistä menetelmää tunne-elämän vaikeuksiin ja sisäiseen kasvuun sekä haluavat lisätä kykyä luoda tyydyttäviä ja läheisiä ihmissuhteita. Terapeuteille se tarjoaa merkittävän työkalun ammatilliseen osaamiseen, mm. tarkkuutta seurata asiakkaan kehollisia affekteja. Se tarjoaa myös ihmissuhdealoilla toimiville toimivia työkaluja oman ammatillisen jaksamisen tueksi.

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.”

– Bessel van der Kolk, MD

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru