Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (OY) - ay700123P

Kouluttaja

FT, dosentti Marianne Junila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa esimodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Suoritustapa

Kirjatentti

Tenttiajat

Ma 18.11., ma 16.12.2019 tai ma 27.1.2020 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

Opiskelija voi valita yhden seuraavista kirjapaketeista:

1. Antiikin tutkimus (tentitään valinnan mukaan kaksi alla mainituista kolmesta kirjasta):

Simon Price & Peter Thoneman, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to Augustine (2011), s. 11–334.

Andrew Erskine (ed.), A Companion to Ancient History (2009), luvut 2–4, 6–16, 27–36, 43–45.

Lukas de Blois, An introduction to the ancient world, London : Routledge, 1997.

2. Keskiajan tutkimus (tentitään molemmat teokset):

Jacques Le Goff, Medieval Civilization 400–1500 (1988 tai uudempi).

Kari Tarkiainen, Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010).

3. Uuden ajan tutkimus (tentitään molemmat teokset):

Merry E. Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, 1450–1789, 2nd edition (2013).

Nils Erik Villstrand, Valtakunnanosa: suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812 (2012).

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

Hinta

98 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.