Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op (OY) - ay700123P

15.11.2021–31.01.2022 Oulu

Kouluttaja

FT Marika Rauhala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa varhaismodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

John Coatsworth, Juan Cole, Michael P. Hanagan, Peter C. Perdue, Charles Tilly, Louise Tilly 2015: Global Connections. Volume 1, To 1500: Politics, Exchange, and Social Life in World History, s. 87–406;
Antero Heikkinen 2018: Uuden aikakauden kynnyksellä. Elämä varhaismodernissa Euroopassa;
Jouko Vahtola 2017: Suomen historia. Kivikaudesta 2000-luvulle, s. 33–155.

Suoritustapa

Kirjatentti

Tenttiajat

Ma 15.11., ma 13.12.2021 tai ma 31.1.2022 klo 17.00-19.00, Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.