Kotikuntoutuksen kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on vaikuttavan geriatrisen kotikuntoutuksen, arkikuntoutuksen ja kuntouttavan hoitotyön substanssiosaamisen kehittäminen ja toteutuksen tukeminen sekä kuntouttavien toimintamallien arkeen vieminen käytännön esimerkein.

Aika ja paikka

Pe 1.4. ja to 12.5.2022 klo 9.00–16.00

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erinomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisille kotikuntoutustiimeille tai kotikuntoutuksen parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää toimintaansa.

Kouluttaja

Fysioterapeutti, TtM Pauliina Unkeri, Fysiogeriatria Oy

Sisältö

  • Asiakaslähtöinen ajattelu ja yhteiset tavoitteet
  • Arkikuntoutus ja iäkkään ihmisen arjen hyvinvointi ja toimijuuden merkityksellisyys hyvän elämän ja kuntoutumisen edellytyksenä
  • Gerastenian eli hauraus-raihnaisuus oireyhtymän erityispiirteet, lihasvoiman ja tasapainon merkitys ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa
  • Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja jatkotoimenpiteet
  • Näyttöön perustuva kuntoutus muistisairaiden arki- ja kotikuntoutuksen räätälöidyissä malleissa
  • Liikunnalliset harjoitteet kotona asuvien iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistävän kuntoutuksen muotona
  • Motivaation ja vuorovaikutuksen merkityksellisyys toimintakykyä ylläpitävän hoitotyön ja kuntoutuksen onnistumisessa ja ohjauksessa
  • Miten vaikuttavasti kuntoilla ja kuntouttaa kotona, hyvät kotikuntoutuksen käytänteet; käytännön harjoitteet ja workshop -työskentely

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

430 € sisältäen materiaalin

Ilmoittautuminen

14.3.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja

Pauliina Unkeri on geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden kuntoutuksesta. Unkeri on ollut useissa ikääntyneiden ja muistisairaiden kuntoutuksen kehittämishankkeissa. Hänellä on laaja-alainen näkemys geriatrisen kuntoutuksen tämän hetken tilasta Suomessa. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuuden kehittäminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

Pauliina on innostunut ja innostava kouluttaja!

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru