Koulun ihmissuhteiden ja hyvän vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen positiivisen pedagogiikan keinoin (etäkoulutus)

"Saat koulutuksesta paljon konkreettisia ideoita ja tehokkaita harjoituksia ihmissuhdetaitojen ja hyvän vuorovaikutuksen vahvistamisen tueksi eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa."

Aika ja paikka

La 19.2.21 klo 9.00-16.00 verkossa

Koulutukseen osallistutaan etänä omalla laitteella. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille kutsussa sähköpostilla noin viikko ennen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Opettajat, koulunkäynninohjaajat, oppilaanohjaajat, kuraattorit, rehtorit / koulujen johtajat ym oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa toimivat ammattilaiset

Kouluttaja

Terveydentiedon lehtori, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, FM Päivi Kärki

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään luento-osioiden ja valmentavan keskustelun  avulla toimivien ihmissuhteiden ja hyvän vuorovaikutuksen merkitykseen kouluviihtyvyyden, oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutuksesta saa paljon konkreettisia ideoita ja tehokkaita harjoituksia ihmissuhdetaitojen ja hyvän vuorovaikutuksen vahvistamisen tueksi eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Kokonaisuuksia lähestytään toiminnallisesti ja siten, että osallistuja saa henkilökohtaisen kokemuksen erilaisten harjoitusten vaikutuksista. Osallistuja saa lisäksi käyttöönsä runsaasti ideoita ja käytännöllisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää eri ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuuden innostavat, hyvinvointia lisäävät harjoitukset pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan ja niiden interventioihin ja tutkittuihin menetelmiin. Koulutuksen tärkeänä tavoitteena on myös vahvistaa osallistujan omaa henkilökohtaista hyvinvointia, työssä jaksamista ja oman työn merkityksellisyyden kokemusta.

Hinta

145 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

3.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru