Koulunkäynninohjaajan rooli oppilaan tukena etäopetuksessa (etäkoulutus)

Aika ja paikka

La 20.2. ja la 20.3.21 klo 9.00-12.30

Koulutus toteutuu Teamsin välityksellä ja siihen osallistutaan omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen lähetetään osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Koulunkäynninohjaajat

Sisältö

1. koulutuskerta la 20.2. klo 9.00-12.30

  • tiimi- ja työparityöskentely voimavarana
  • koulupäivän struktuurin rakentaminen
  • oppilaan toiminnanohjauksen periaatteet etätyöskentelyssä

2. koulutuskerta la 20.3. klo 9.00-12.30

  • etäohjaukseen soveltuvia työtapoja ja menetelmiä
  • kontaktin säilyttäminen oppilaaseen ja oppilaiden välillä etäyhteyden aikana
  • yhden työskentelyalustan käytön harjoittelua yhteistoiminnallisesti (esim. Padlet)

Koulutukseen sisältyy osallistavaa työskentelyä.

Hinta

160 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

4.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi