Koulutus ruoka- ja ravitsemuskasvatuksesta kasvatus-, opetus ja ateriapalveluiden henkilöstölle

Varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokailusta määrätään opetussuunnitelman perusteissa: ruokailun järjestämisessä ja ohjauksessa on otettava huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailun hetkillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko yhteisössä.

Ruokakasvatuksen päätavoitteet liittyvät kestävään hyvinvointiin, ruokasuhteeseen, vuorovaikutustaitoihin ja hyvien tapojen omaksumiseen. Samalla tutustutaan ruokakulttuuriin ja opetellaan puhumaan ruoasta. Ruokakasvatus on yhteinen hyvinvointitehtävä kasvatuksen, opetuksen ja ateriapalveluiden henkilöstöllä.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään torstaina 1.10.2020 klo 17-19 Brain Centerin 1. kerroksen luentosalissa, os. Rantakatu 5 D, Raahe

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä ateriapalveluiden henkilöstö

Kouluttaja

Heli Kuusipalo, THL, erikoistutkija

Leea Järvi, PPSHP, terveyden edistämisen koordinaattori

Sisältö

Koulutuksen aikana käydään läpi ajankohtaisia tietoa liittyen ravitsemus- ja ruokasuosituksiin sekä kuullaan kokemuksia ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen toteuttamisesta käytännössä sekä Luontoaskel hyvinvointiin - hankkeen (THL) pohjalta. Ravitsemus- ja ruokasuosituksia käydään läpi eri ammattiryhmien näkökulmasta.

Hinta

30 €

Ilmoittautuminen

13.9 mennessä

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p. 044-439 3301

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru