Koulutusekonomian perusteet 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.01.–24.02.2022

  • Luennot: pe 07.01., ma 10.01., ti 11.01, ke 12.01. klo 17–21, to 13.01., pe 14.01.2022 klo 17–20

  • Verkkotentti Moodlessa to 27.01. klo 17:00 – su 30.01.2022 klo 23:59 välisenä aikana (vastaamisaika 3 tuntia)

  • Ensimmäinen uusintatentti Moodlessa to 10.02.2022 klo 17:00–20:00

  • Toinen uusintatentti Moodlessa to 24.02.2022 klo 17:00–20:00

Kouluttaja

Opettaja / tutor: KT Kimmo Kontio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa koulutusekonomian peruskäsitteet, teoriat ja mallit sekä
 • kykenee niiden avulla jäsentämään pedagogisten instituutioiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.
 • Lisäksi opiskelija on omaksunut käsitteellisiä välineitä arvioida koulutusta koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon riippuvuussuhteita.

Sisältö

Kurssilla perehdytään koulutusekonomian teoreettisiin ja käsitteellisiin tapoihin tarkastella koulutusta. Keskeistä on hahmottaa pedagogisten instituutioiden ja työmarkkinoiden suhdetta selittävät perusteoriat ja mallit, koulutuksen merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta, sekä tunnistaa koulutusjärjestelmää koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon välisiä riippuvuussuhteita.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Kontaktiopetusta/verkkoseminaari (22 t), itsenäistä työskentelyä (113 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Sovitaan kurssin alussa.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru