Koulutusjärjestelmät 5 op (OY)

17.01.2023–26.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 17.01.–26.03.2023

 • Luennot videotallenteina (4 t), katsottavissa itsenäisesti to 05.01. – la 25.02.2023 välisenä aikana.

 • Verkkoseminaari Moodlessa ti 17.01. – pe 17.02.2023 välisenä aikana:

  • 1. viikkotehtävä ti 17.01. – pe 20.01.2023

  • 2. viikkotehtävä ma 30.01. – pe 03.02.2023

  • 3. viikkotehtävä ma 06.02. – pe 10.02.2023

  • 4. viikkotehtävä ma 13.02. – pe 17.02.2023

 • Tehtävien koonti ja esitelmät Zoom-online-seminaarina:

  • ti 21.02.2023 klo 17–19

  • ke 22.02.2023 klo 17–19

 • Online-seminaarin etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35

 • Seminaarityön palautus Moodleen su 26.03.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja Henri Pettersson

Tutor Ilona Hakalin (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa

 • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria

Suoritustapa

 • Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117t) sisältäen tallennetut luennot.

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

 

Kirjallisuus

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100 €