Koulutusjärjestelmät 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 17.01.–26.03.2023

 • Luennot videotallenteina (4 t), katsottavissa itsenäisesti to 05.01. – la 25.02.2023 välisenä aikana.

 • Verkkoseminaari Moodlessa ti 17.01. – pe 17.02.2023 välisenä aikana:

  • 1. viikkotehtävä ti 17.01. – pe 20.01.2023

  • 2. viikkotehtävä ma 30.01. – pe 03.02.2023

  • 3. viikkotehtävä ma 06.02. – pe 10.02.2023

  • 4. viikkotehtävä ma 13.02. – pe 17.02.2023

 • Tehtävien koonti ja esitelmät Zoom-online-seminaarina:

  • ti 21.02.2023 klo 17–19

  • ke 22.02.2023 klo 17–19

 • Online-seminaarin etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35

 • Seminaarityön palautus Moodleen su 26.03.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja Henri Pettersson

Tutor Ilona Hakalin (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa

 • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria

Suoritustapa

 • Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117t) sisältäen tallennetut luennot.

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

 

Kirjallisuus

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru