Koulutusjärjestelmät I 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 18.01.–27.03.2022

 • Luennot videotallenteina (4 t), katsottavissa itsenäisesti ke 05.01. – la 26.02.2022 välisenä aikana.

 • Verkkoseminaari Moodlessa ti 18.01. – pe 18.02.2022 välisenä aikana:

  • 1. viikkotehtävä ti 18.01. – pe 21.01.2022

  • 2. viikkotehtävä ma 31.01. – pe 04.02.2022

  • 3. viikkotehtävä ma 07.02. – pe 11.02.2022

  • 4. viikkotehtävä ma 14.02. – pe 18.02.2022

 • Tehtävien koonti ja esitelmät Zoom-online-seminaarina:

  • ti 22.02.2022 klo 17–19

  • ke 23.02.2022 klo 17–19

 • Seminaarityön palautus Moodleen su 27.03.2022 mennessä.

Kouluttaja

Opettaja: KT Teemu Hanhela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa
 • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru