Koulutussuunnittelu 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.11.2022–08.01.2023

  • Luento: ma 07.11. klo 17–20, ti 08.11., ke 09.11, to 10.11., pe 11.11. klo 17–21, ma 14.11.2022 klo 17–20, sali L9; etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35
  • Kurssiesseen palautus Moodleen su 08.01.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja/Tutori: KT Kimmo Kontio

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Hahmottaa koulutussuunnittelun perinteiset lähestymistavat ja -mallit sekä strategisen koulutussuunnittelun perusteet eri suunnittelutasoilla.

  • Tunnistaa ajankohtaisia kansallisia ja ylikansallisia koulutuksellisia haasteita sekä näiden vaikutuksia koulutussuunnitteluun.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulutussuunnittelun peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin. Keskeistä on hahmottaa koulutussuunnittelun perinteiset lähestymistavat – vaihtoehtoiset työvoimalähestymistavat sekä sosiaaliseen kysyntään perustuva suunnittelu – sekä strategisen suunnittelun perusteet mikro-, makro-, ja megatasoilla. Lisäksi tunnistetaan ajankohtaisia kansallisia ja ylikansallisia koulutuksellisia haasteita sekä näiden koulutussuunnittelullisiin vaikutuksiin koulutussektoreittain

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria

Suoritustapa

  • Kontaktiopetusta/luento (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).

  • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

Sovitaan kurssin alussa

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 €.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru