Koulutussuunnittelu 5 op (OY)

07.11.2022–08.01.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.11.2022–08.01.2023

  • Luento: ma 07.11. klo 17–20, ti 08.11., ke 09.11, to 10.11., pe 11.11. klo 17–21, ma 14.11.2022 klo 17–20, sali L9; etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35
  • Kurssiesseen palautus Moodleen su 08.01.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja/Tutori: KT Kimmo Kontio

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Hahmottaa koulutussuunnittelun perinteiset lähestymistavat ja -mallit sekä strategisen koulutussuunnittelun perusteet eri suunnittelutasoilla.

  • Tunnistaa ajankohtaisia kansallisia ja ylikansallisia koulutuksellisia haasteita sekä näiden vaikutuksia koulutussuunnitteluun.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulutussuunnittelun peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin. Keskeistä on hahmottaa koulutussuunnittelun perinteiset lähestymistavat – vaihtoehtoiset työvoimalähestymistavat sekä sosiaaliseen kysyntään perustuva suunnittelu – sekä strategisen suunnittelun perusteet mikro-, makro-, ja megatasoilla. Lisäksi tunnistetaan ajankohtaisia kansallisia ja ylikansallisia koulutuksellisia haasteita sekä näiden koulutussuunnittelullisiin vaikutuksiin koulutussektoreittain

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria

Suoritustapa

  • Kontaktiopetusta/luento (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).

  • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

Sovitaan kurssin alussa

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100 €